COVID-19

สช. ระดมพลังจิตอาสา ผลิตหน้ากากผ้า สู่สังคม

   สช. ระดมพลังเจ้าหน้าที่จิตอาสาผลิต “หน้ากากผ้า” แจกให้กับผู้ร่วมประชุมป้องกันตัวเอง เพื่อร่วมกันสู้ภัยโควิด-19 ตั้งเป้า 500 ชิ้น แล้วเสร็จภายใน 23 มี.ค.นี้
 

สช. จัดระบบเฝ้าระวัง ‘ชุมชน’ สู้ภัย ‘โควิด-19’

   แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid–19) ในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ดูเหมือนจะลดระดับความรุนแรงลงบ้างแล้ว แต่สำหรับพื้นที่อื่นๆ รวมถึงประเทศอื่นๆ กลับเป็นไปอย่างตรงกันข้าม
 
   “ในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกประเทศจีนเพิ่มขึ้น 13 เท่า และจำนวนผู้ติดเชื้อในจีนเพิ่มขึ้น 3 เท่า แน่นอนว่าในวันข้างหน้าจำนวนผู้ติดเชื้อ-ผู้เสียชีวิต ก็จะเพิ่มสูงขึ้นอีก” ดร.เทดรอส อาดานอม เกเบรเยซัส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุ
 

สช. รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ หนุนช่วยรัฐ สู้ภัยโควิด-19

   รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชี้สถานการณ์โควิด-19 ระบาด สามารถเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วยเท่าที่จำเป็นได้ เพื่อประโยชน์สาธารณะ พร้อมเร่งปูพรมขับเคลื่อน ทั่วประเทศ “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ หนุนช่วยรัฐ สู้ภัยโควิด-19” หามาตรการเชิงสังคม ที่ชุมชนมีส่วนร่วมเฝ้าระวังและลดการแพร่ระบาดโควิด-19
 

“สานพลัง” สู้ภัย “โควิด-19”

   การแพร่ระบาดของไวรัส COVID–19 นับเป็นความท้าทายระบบสุขภาพทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย จนถึงขณะนี้ มีความพยายามจากทุกภาคส่วนอย่างถึงที่สุด เพื่อบรรเทาหรือชะลอไม่ให้สถานการณ์บานปลายไปสู่การแพร่ระบาดในระยะ 3
 
   แม้ว่าจะมีการประกาศให้ COVID–19 เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 เพื่อเตรียมความพร้อมและติดอาวุธในเรื่องมาตรการป้องกัน หากแต่ความหวาดวิตกของประชาชนยังคงดำเนินต่อไป โดยเฉพาะความหวาดระแวงระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
 

เร่งสานพลังเครือข่าย หนุนเสริมชุมชนป้องกัน COVID-19

   สช.เร่งสานพลังเครือข่ายทุกภาคส่วนและสมัชชาสุขภาพจังหวัดทั่วประเทศ หาแนวทางหนุนเสริมการป้องกันไวรัส COVID-19 นพ.ปรีดา แนะประชาชนปฏิบัติและรับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก
 

หน้า