สช. ระดมพลังจิตอาสา ผลิตหน้ากากผ้า สู่สังคม

   สช. ระดมพลังเจ้าหน้าที่จิตอาสาผลิต “หน้ากากผ้า” แจกให้กับผู้ร่วมประชุมป้องกันตัวเอง เพื่อร่วมกันสู้ภัยโควิด-19 ตั้งเป้า 500 ชิ้น แล้วเสร็จภายใน 23 มี.ค.นี้
 
   ในสถานการณ์ที่โควิด-19 (COVID-19) กำลังระบาดทุกขณะ นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในฐานะองค์กรสานพลังภาคีเครือข่าย นอกจากจะมีมาตรการต่างๆ ภายในองค์กร และเตรียมพร้อมในการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัด “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ หนุนช่วยรัฐ สู้ภัยโควิด-19” ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งหมด 69 จังหวัดแล้ว สช. ยังได้จัดกิจกรรมภายในองค์กรภายใต้ชื่อว่า “สานพลัง จิตอาสา หน้ากากผ้า สู่สังคม” โดยมี 3 แนวคิดสำคัญคือ 1. จิตอาสา 2. การป้องกันและความรับผิดชอบต่อตนเอง และ 3. การป้องกันและความรับผิดชอบต่อสังคม “สช. มีนโยบายส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พนักงานในองค์กรร่วมกันตัดเย็บหน้ากากผ้าใช้เองและแจกจ่ายให้กับภาคีผู้ร่วมประชุม ช่วยกันคนละไม้ละมือ ใครช่วยทุนได้ก็ช่วย ใครลงแรงได้ก็ทำ เราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน เรารอด ไทยรอด”
 
   นพ.ปรีดา กล่าวเพิ่มเติมถึงกิจกรรม “สานพลัง จิตอาสา หน้ากากผ้า สู่สังคม” ว่า พนักงานทุกคนให้ความร่วมมืออย่างดี โดยแต่ละวันจะหาเวลาว่างหรือใช้เวลาเย็นหลังเลิกงานมาช่วยกันตัดเย็บหน้ากากผ้า เบื้องต้นตั้งเป้าหมายไว้ที่ 500 ชิ้น แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 มีนาคม 2563 นี้
 
   “ในฐานะที่เป็นพนักงานและประชาชนคนหนึ่ง รู้สึกดีใจที่ สช. ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ เห็นความร่วมมือร่วมใจของเจ้าหน้าที่ทุกคน เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระของสังคม และช่วยทำให้โควตาหน้ากากอนามัยถึงมือแพทย์พยาบาลมากขึ้น แม้หน้ากากผ้าจะป้องกันได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ก็ยังดีกว่าเราไม่ป้องกันอะไรเลย”
 

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9147