เกาะติด365วัน

รมว.สาธารณสุข หนุนวางโรดแมป 64 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จัดลำดับมติฯ ขับเคลื่อนหวังผลสำเร็จ

   การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสานใจ ๑/๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
 
   ทั้งนี้ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับ การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๘ ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ซึ่งปีนี้จะให้ความสำคัญกับ การติดตามและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่ผ่านมาแล้ว ๗ ครั้ง รวม ๖๔ มติมากยิ่งขึ้น
 

คจ.สช.คลอด 4 ประเด็น เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8

   เตรียมตัว เตรียมใจ...ใกล้เข้ามาทุกขณะ สำหรับการประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
 
   ปีนี้ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ (คจ.สช.) กำหนดแนวคิดหลัก (Theme) “สานพลังปัญญาและภาคี สร้างวิถีสุขภาวะไทย” โดยคาดว่าบรรยากาศจะคึกคัก ยิ่งกว่าทุกปีที่ผ่านมา จากเครือข่ายทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ เข้าร่วมจำนวนมาก
 

รวมพลังภาคีเครือข่าย สู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

   การพัฒนา นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ จะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยแรงขับเคลื่อน จากภาคีเครือข่ายที่หลากหลายตั้งแต่ชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด ไปจนถึงระดับชาติ
 
   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จึงจัดเวที “รวมพลังภาคีเครือข่าย สู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๘” เมื่อวันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องปรินซ์ ๑,๒ ชั้น ๑๑ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กทม.
 
   บรรยากาศของการประชุมครั้งนี้ คึกคักตั้งแต่เช้าตรู่ เพราะมีภาคีเครือข่ายจากทุกกลุ่ม อาทิ ด้านสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา แรงงาน เยาวชน ศิลปิน ฯลฯ มาเข้าร่วมประมาณ ๓๐๐ คน
 

เด็กไทยนับหมื่นจมน้ำตาย ทุกภาคส่วนเร่งผลักดันนโยบายสาธารณะ

   หลายคนอาจยังไม่ทราบว่า ในจำนวนเด็กไทยที่อายุต่ำกว่า ๑๕ ปีพบการเสียชีวิตอันดับ ๑ มาจากการจมน้ำเฉลี่ยปีละ ๑,๒๓๔ คน หรือวันละ ๓-๔ คน
 
   ระหว่างปี ๒๕๔๖-๒๕๕๖ หรือในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา มียอดเสียชีวิตรวมถึง ๑๔,๗๘๙ ราย เป็นการเสียชีวิตในแหล่งน้ำธรรมชาติมากที่สุด ๔๙.๔ % และมักจะจมน้ำเสียชีวิตพร้อมกันหลายๆคน
 
   ในการประชุมระดมความเห็นจากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ที่ผ่านมา ทุกฝ่ายยังคงเน้นย้ำถึงสถานการณ์ และความจำเป็น ที่ต้องแสวงหาความมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้สถิติลดลงเหลือให้น้อยที่สุด
 

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเปิดไฟเขียว ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การเดินและใช้จักรยาน 7 ปี

   เสียงสะท้อนจากภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ นักวิชาการ ภาคเอกชน และประชาสังคมในพื้นที่ต่างๆ ที่มาร่วมกันแสดงความเห็นต่อ “แผนยุทธศาสตร์การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔)” ณ ห้องแซฟไฟร์ ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการขับเคลื่อนประเด็นนี้ ที่จะมี สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานหลักตาม “โรดแมป” ร่วมกับ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
 

มุ่งสกัดปัญหาเชื้อดื้อยา สินค้าเกษตร อาหาร ยารักษาโรค

   วิกฤตการณ์เชื้อดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ เป็นอีกประเด็นสำคัญ ที่มีการประชุมหารือเพื่อพัฒนาข้อเสนอนโยบาย เตรียมเข้าสู่การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ.๒๕๕๘ ในเดือนธันวาคมนี้
 
   โดยเมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๕๘ ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็นว่าด้วยวิกฤตการณ์เชื้อดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ ครั้งที่ ๑ ซึ่งมี ผศ.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี เป็นประธานคณะทำงานฯ เพื่อระดมความคิดเห็นคณะทำงานฯ ที่มาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้ประเด็นมีความชัดเจนมากขึ้น และนำบทสรุปไปรับฟังข้อคิดเห็นในวงกว้างต่อไป

“สุขภาวะชาวนา” สู่เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เร่งสร้างองค์ความรู้ สานต่อการขับเคลื่อน

   จาก สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วย “สุขภาวะชาวนา” ที่ผ่านการเห็นชอบไปเมื่อปลายปี ๒๕๕๗ มาถึงในปี ๒๕๕๘ นี้ คณะทำงานวิชาการฯก็ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมพัฒนาข้อมูลและแนวทาง กันอย่างขะมักเขม้น
 
   เรียกว่าใส่เกียร์ห้า เดินหน้า ยกระดับเป็นเอกสารที่สมบูรณ์ เพื่อบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระ ใน การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ปลายปีนี้ เพื่อร่วมกันสานพลังภาคส่วนต่างๆทั่วประเทศ ในการสร้างเสริมสุขภาวะให้กับชาวนาไทย
 

ยกระดับขาขึ้น-ขาเคลื่อน สู่รูปธรรมความสำเร็จ

   “สานพลังปัญญาและภาคี สร้างวิถีสุขภาวะไทย” ... คือธีมหลักของการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘ ปลายปีนี้ เป็นงานใหญ่ที่พี่น้อง สมัชชาสุขภาพจากทั่วประเทศ ทุกจังหวัด จะได้มาร่วมกันผลักดันนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพกันอีกครั้ง
 
   โดยเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดการประชุม คณะทำงานพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่มี อ.รัตนา สมบูรณ์วิทย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสุชน ชั้น ๒ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี
 

ปรับกระบวนทัพ มติสังคมสุขภาวะ

   โดยเมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๘ ได้มี การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ สังคม และสุขภาวะ ที่มี รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อหากลยุทธ์ขับเคลื่อนมติต่อไป
 

จัด ‘เวิร์คชอป’ มติด้านการแพทย์และสาธารณสุขปลาย ส.ค.

   เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสานใจ ๑/๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ โดยมี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยกรรมการ จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 
   “เราพบว่ามีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุขรวม ๓๐ มติ ซึ่งอนุกรรมการฯมีหน้าที่ต้องสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อน และต้องติดตามว่าคืบหน้าไปถึงไหนอย่างไรบ้าง”
 

หน้า