มติชน

ปรับระบบ'แพทย์ฉุกเฉิน' รักษาฟรีทุกสิทธิใน72ชม.

...สพฉ.) กล่าวถึงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินตามนโยบายรักษาทุกที่ดีทุกสิทธิ (EMCO) ว่า ขณะนี้ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้พัฒนาและออกแบบให้ประชาชนคนไทยที่มีสิทธิการรักษาพยาบาลใน 3 กองทุน คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) กองทุนประกันสังคม และกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ ซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลเอกชนโดยไม่เสีย...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

3กองทุนร่วมบูรณาการฉุกเฉิน'รักษาฟรีทุกรพ.

นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า สปส.ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) รวมทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ร่วมกันบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพของ 3 กองทุน คือ กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กองทุนประกันสังคม และกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษา...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

'คลินิกแม่วัยรุ่น'รามาฯแก้ปัญหาท้องไม่พร้อม

     ...ยังสูงถึงร้อยละ 12.2 เพิ่มจากร้อยละ 11 ในปี 2553 ปัญหาที่ตามมาคือ การทำแท้งผิดกฎหมาย ซึ่งจาก รายงานการเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทยปี 2556 โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พบว่าสัดส่วนการทำแท้งในกลุ่มอายุ 15-19 ปี มีถึง ร้อยละ 28.1 ของผู้ป่วยที่ทำแท้งในสถานพยาบาล ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหิดล กล่าวว่า คลินิกแม่วัยรุ่น เปิดให้บริการ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

คณะกก.นโยบายสุขภาพระดับชาติ กับทิศทางปฏิรูประบบสาธารณสุขไทย

     ...วารุณี สิทธิรังสรรค์ warunee11@yahoo.com บ้านเรามักทำอะไรสวนทาง อย่างเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ มักไปมุ่งมาตรการที่รู้อยู่แล้วว่าได้ผลน้อย แต่ลงทุนมาก เช่น การรณรงค์ การจัดอีเวนต์ต่างๆ คนในแวดวงสุขภาพเรียกว่า Do-know gap ซึ่งองค์การอนามัยโลกบอกว่าประเทศรวยน้อยไม่ควรทำ แต่เราทำ ขณะที่ Know-do gap ซึ่งเป็นมาตรการที่รู้แน่นอนว่าทำได้ผล แต่ไม่ทำ อย่างการทำงานไม่ซ้ำซ้อน กำหนดทิศทางให้ชัดเจนในระดับประเท...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

เปิดใจ'วิชัย โชควิวัฒน์'ว่าด้วยเรื่อง'ชงเอง-กินเอง

     ...ทรงคุณวุฒิ ในจำนวนนี้อีก 8 คนก็มาจากสาขาต่างๆ ทั้งสาธารณสุข การศึกษา ด้านสังคม ด้านกฎหมาย เป็นต้น ทั้งหมดล้วนมาจากความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) กระแสปลดบอร์ด สสส.มีมากว่าครึ่งปี เรื่องการปลดคนในตระกูล ส.เป็นกระแสมาอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานแรกคือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ก็ถูกการใช้อำนาจ โดยหวยไปลงที่ "นพ.วินัย สวัสดิวร" เลขาธิการ สปสช. ซึ่งชัดเจนว่า นพ.วินัยไม่มีความผิด...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

หนุนปฏิรูป'3กองทุน' จ่ายแบบภาษีสุขภาพ

     นายกสมาคมพิทักษ์สิทธิ ขรก.แจงกองทุนรักษาพยาบาลข้าราชการไม่ได้ใช้เงินสูง ยันร่วมจ่ายมาตลอด กรณีคณะกรรมการจัดทำแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พิจารณาแนวทางพัฒนาระบบประกันสุขภาพไทย โดยเสนอทางเลือก 2 แนวทาง คือ ให้ร่วมจ่ายทั้ง 3 กองทุน คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง กองทุนสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และกองทุนประกันสังคม หรือไม่ร่วมจ่าย...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

สธ.ปัด'แจกยาฟรี'เขตสุขภาพทั่วปท.

     เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทางโซเชียลมีเดียว่า สธ.จะแจกยาสามัญประจำบ้านเป็นของขวัญปีใหม่ 2559 ให้เขตสุขภาพแห่งละ 8,000 ชุด ว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง ทั้งนี้ ของขวัญปีใหม่ที่ สธ.จะมอบให้คนไทยคือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว หรือ Long Term Care ซึ่งจะมีการเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง โดยจะมี...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

นัดชุมนุมศาลากลางทั่วปท.รณรงค์ต้านร่างกม.จีเอ็มโอ

     ...และอเมริกากลางปนเปื้อนจีเอ็มโอ หรือในปี 2554 จีนตรวจพบการปนเปื้อนจีเอ็มโอของข้าวที่ส่งออกจากจีนไปสวีเดน เยอรมนี นิวซีแลนด์ ทำให้จีนส่งออกลดลงมาก ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มอบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและหามาตรการเตรียมพร้อม อาทิ ติดฉลากจีเอ็มโอ น.ส.สารีกล่าวว่า เห็นด้วยกรณีฉลากจีเอ็มโอ เพราะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค แต่ไม่ใช่ทางแก้...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

เลขาอย.สั่งติดฉลาก'จีเอ็มโอ''ไบโอไทย'9ธ.ค.บุกทำเนียบ

     ไบโอไทยยัน 9 ธ.ค.ตบเท้าร้องนายกฯ ค้าน กม.จีเอ็มโอ รมว.สธ.เผยออกมาเพื่อปกป้องคนไทย เลขาธิการ อย.ยันคุมเข้มติดฉลาก ประเมินความปลอดภัยอาหารจากพืชและสัตว์จีเอ็มโอก่อนขึ้นทะเบียน หลังจากเกิดความขัดแย้งทางความคิด กรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติในหลักการผ่านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ.... จนเกิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ผ่านโลกโซเชียลขึ้น โดยเฉพาะกรณีข้อโต้แย้งของทางฝั่งนักวิทยาศาสตร์...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

ทอล์คออฟเดอะทาวน์: 'หน้าที่ผู้ป่วย'ไม่จำเป็นต้องมีจริงหรือ

     ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา น่าเสียดาย ที่บางกลุ่มอาจไม่เข้าใจ โดยยกกรณีตัวอย่างผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ว่าข้อพึงปฏิบัติไปรอนสิทธิผู้ป่วยในการเปิดเผยความลับนั้น ความจริงมีกฎหมายหลายฉบับคอยอุดช่องโหว่ในประเด็นนี้อยู่แล้ว เช่น ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยความลับอันได้จากการปฏิบัติหน้าที่ ประมวลกฎหมายแพ่งในการฟ้องละเมิดหากใครไปเปิดเผยโดยไม่มีเหตุอันควร ที่สำคัญคือ "พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติถึงกับกำหนดบท...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

หน้า