หนุนปฏิรูป'3กองทุน' จ่ายแบบภาษีสุขภาพ

     นายกสมาคมพิทักษ์สิทธิ ขรก.แจงกองทุนรักษาพยาบาลข้าราชการไม่ได้ใช้เงินสูง ยันร่วมจ่ายมาตลอด กรณีคณะกรรมการจัดทำแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พิจารณาแนวทางพัฒนาระบบประกันสุขภาพไทย โดยเสนอทางเลือก 2 แนวทาง คือ ให้ร่วมจ่ายทั้ง 3 กองทุน คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง กองทุนสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และกองทุนประกันสังคม หรือไม่ร่วมจ่าย...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

เอกสารแนบ: