เปิดใจ'วิชัย โชควิวัฒน์'ว่าด้วยเรื่อง'ชงเอง-กินเอง

     ...ทรงคุณวุฒิ ในจำนวนนี้อีก 8 คนก็มาจากสาขาต่างๆ ทั้งสาธารณสุข การศึกษา ด้านสังคม ด้านกฎหมาย เป็นต้น ทั้งหมดล้วนมาจากความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) กระแสปลดบอร์ด สสส.มีมากว่าครึ่งปี เรื่องการปลดคนในตระกูล ส.เป็นกระแสมาอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานแรกคือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ก็ถูกการใช้อำนาจ โดยหวยไปลงที่ "นพ.วินัย สวัสดิวร" เลขาธิการ สปสช. ซึ่งชัดเจนว่า นพ.วินัยไม่มีความผิด...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

เอกสารแนบ: