มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

สธ.ชงปิด 700 เว็บโฆษณาเกินจริง

     นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้เสนอให้สั่งปิดรายการ เว็บไซต์และดำเนินคดีแล้วกว่า 700 ราย โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินความจริง ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จะช่วยประสานและบูรณาการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ร่วมเฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการอย่างเข้มงวดอ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

"หมอวชิระ"ชงออก พ.ร.บ.ฯคุมการโฆษณานมผง

     ...84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติปี 2559 กรมอนามัยขอประกาศเป็นองค์กรต้นแบบส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และขอเชิญชวนให้องค์กรหรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และภาคีภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมโครงการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยเฉพาะในช่วง 2 ปีแรกเป็นช่วงที่สมองกำลังพัฒนาสูงสุด ก็จะทำให้สมองเด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ จากผลสำรวจอัตราการ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

คำถามต่อนายก อบจ.สกลนครกรณีผลักดันโครงการโรงงานน้ำตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 98 เมกะวัตต์

     กลุ่มรักษ์น้ำอูน สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 เรื่องการย้ายสถานที่ตั้งหรือการขอนำกำลังการผลิตไปตั้งที่ใหม่และขยายกำลังการผลิตมาตั้งโรงงานผลิตน้ำตาลทราย โดยหนึ่งในหลายบริษัทที่สามารถย้ายสถานที่ตั้งและขยายกำลังการผลิตคือให้บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด นำเครื่องจักรที่มีกำลังการผลิต 2,000 ตันอ้อยต่อวัน ไปตั้งใหม่ที่อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร และขยายกำลังการผลิตเป็...
อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

3 หน่วยงานผนึกกำลังขับเคลื่อนมติสมัชชาฯ สร้างกลไกเฝ้าระวัง เกษตร-อาหาร ปลอดภัย

   การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในประเด็น เกษตรและอาหารปลอดภัย มีความก้าวหน้าอย่างมาก และอยู่ในความสนใจของทุกๆ ภาคีเครือข่าย เพราะถือเป็นเรื่องปากท้องชาวบ้าน ใกล้ชิดประชาชนจริงๆ
 

สธ.จัดทำร่างยุทธศาสตร์เชื้อดื้อยา (สธ.)

     ...ทะเบียนยา ว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนตำรับยาแผนปัจจุบันของมนุษย์ของ อย.ได้พิจารณายาปฏิชีวนะแต่ละตัวที่มีข้อเรียกร้องแล้ว แต่ที่ดูเหมือนว่ายังไม่ได้ดำเนินการนั้น เนื่องจากขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำลังแก้ปัญหาเรื่องเชื้อดื้อยาในภาพใหญ่ระดับประเทศ โดยจัดทำร่างยุทธศาสตร์เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ พ.ศ.2560-2564 (Antimicrobial resistance: AMR) ซึ่ง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ.ได้เห็นชอบร่างดังกล่าว...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

ดึง5องค์กร'ส.'แก้ปัญหาดื้อยา

     เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานการประชุมบูรณาการนโยบายสุขภาพของประเทศไทย มี สธ. สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เข้าร่วม นพ.ปิยะสกล...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

สั่งอย.ทำงานร่วม7องค์กรเร่งแก้เชื้อดื้อยา

     สาธารณสุข * สธ.เร่งแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาที่มาจากการใช้ยาไม่เหมาะสม "หมอปิยะสกล" เน้น อย.ประสาน 7 องค์กรร่วมแก้ปัญหา แพทย์จุฬาฯ ชี้ทางออกไม่ได้มีแค่ถอนตำรับยาเท่านั้น แต่ถ้ามีความร้ายแรงน้อยควรปรับสูตรแทน แนะฉลากยาควรตรงกับสรรพคุณจริง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังการประชุมว่า เป็นการประชุมเพื่อหาทิศทางการทำงานด้านสุขภาพ เน้นในเรื่องการทำงานร่วมกันของทุก...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

สธ.ดีเดย์1ตค.แก้เชื้อดื้อยากำกับสั่งจ่ายสมเหตุสมผล

     หลังจากศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมขอเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อขอให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพิกถอนทะเบียนยาปฏิชีวนะ หรือยาต้านเชื้อแบคทีเรียกว่า 40 ตำรับ ประมาณ 100 ทะเบียน/ยี่ห้อ เนื่องจากมีปัญหาเชื้อดื้อยา มีการใช้ยาเกินความจำเป็น ซึ่งอาจเสี่ยงให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ขณะที่ อย.ระบุการจะเพิกถอนนั้นจำเป็นต้องพิจารณาหลาย...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

จี้ปรับคุณภาพอาหารกลางวันใน ร.ร.

     นายสง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการโภชนาการ ในฐานะที่ปรึกษากรมอนามัย และผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ตามที่ภาครัฐได้เพิ่มงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจาก 13 บาท เป็น 20 บาทต่อหัวนั้น จากการศึกษาพบว่าเงิน 20 บาท สามารถจัดหาอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับเด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ แต่หลังจากเพิ่มงบฯค่าอาหารกลางวันแล้ว กรมอนามัย...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

'จิตแพทย์'ห่วงฆ่าตัวตายพุ่งตร.ทำสำเร็จสูง3เท่าคนปกติ

     เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เปิดเผยในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 ว่า มีการคาดการณ์จากทั่วโลกว่าในช่วง 20-30 ปีนี้ ปัญหาสุขภาพจิตและการทำร้ายตัวเองจะทวีความรุนแรงมากขึ้นตามปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อน สำหรับประเทศไทย คาดการณ์ว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกัน เพราะ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

หน้า