มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

เดินหน้าพัฒนา ๔ ประเด็นนโยบายสาธารณะ จัดเวิร์คชอป ระดมสมอง คล้องแขนภาคีเครือข่าย

   ถือว่าเริ่มต้นได้อย่างสวยงาม สำหรับกระบวนการพัฒนาร่างระเบียบวาระ เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๙ พ.ศ.๒๕๕๙ ในช่วงปลายปีนี้ โดยล่าสุด การประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงาน/องค์กร เครือข่ายผู้เสนอประเด็นนโยบาย เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสานใจ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ คราคร่ำไปด้วยผู้คนจากหลากหลายองค์กรภาคี ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ประธานอนุกรรมการวิชาการ เริ่มต้นด้วยการเล่าให้ผู้เข้าร่วมประชุม เข้าใจถึงคำว่า “นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ” (Healthy Public Policy) ว่าจะต้องเป็นนโยบายที่มีผลกระทบต่อมหาชน ที่เอื้อต่

สวพ.8 ย้ำ "GAP" เป็นที่มาของพืชอาหารปลอดภัยในภาคใต้ตอนล่าง

     ...ขึ้นและเป็นเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ ที่สำคัญ ประเทศไทยในฐานะที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าที่สำคัญของโลกจึงต้องหันมาให้ความสำคัญกับการผลิตพืชในระบบ GAP อันเป็นหนึ่งในระบบการผลิตสินค้าเกษตรตามนโยบาย "อาหารปลอดภัย" ของรัฐบาล กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานสำคัญที่จะขับเคลื่อนนโยบายอาหารปลอดภัย โดยมีหน้าที่เป็นหน่วยตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากล นางศิริกุล โกกิฬา ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีกล่าว..อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

สวพ.8 ย้ำ "GAP" เป็นที่มาของพืชอาหารปลอดภัยในภาคใต้ตอนล่าง

     ...ขึ้นและเป็นเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ ที่สำคัญ ประเทศไทยในฐานะที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าที่สำคัญของโลกจึงต้องหันมาให้ความสำคัญกับการผลิตพืชในระบบ GAP อันเป็นหนึ่งในระบบการผลิตสินค้าเกษตรตามนโยบาย "อาหารปลอดภัย" ของรัฐบาล กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานสำคัญที่จะขับเคลื่อนนโยบายอาหารปลอดภัย โดยมีหน้าที่เป็นหน่วยตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากล นางศิริกุล โกกิฬา ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีกล่าว...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

เสนอ ครม. ขับเคลื่อน 2 มติสมัชชาสุขภาพฯ ‘แก้เชื้อดื้อยา-ลดบริโภคเกลือ’ สู่วาระแห่งชาติ

   คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) ชูธงขับเคลื่อน ๒ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ นโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) และ วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ เสนอ ครม. ยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ รวมพลังทุกหน่วยงานและภาคีเครือข่ายแก้ปัญหาแบบไร้รอยต่อ พร้อมผลักดันสู่เวทีโลก ประสานกลุ่มประเทศจี ๗๗ สหประชาชาติ และองค์การอนามัยโลก
 

ตร.ยัน'ดร.วันชัย'ตั้งใจฆ่าตัว'ไก่อู'จี้ต้องติวเข้มชุดกล่อม

     ...กายศพนั้นยังไม่พบสิ่งปกติใดๆ ซึ่งการชันสูตรพลิกศพในลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องยาก เนื่องจากเป็นการฆ่าตัวตายปกติทั่วไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ญาตินำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดกลาง คลอง 4 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี สธ.ติงสื่อถ่ายสดไม่เหมาะ ด้านกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ออกแถลงการณ์ขอแสดงความชื่นชม ขอบคุณ และสนับสนุนสมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ต่อแนวทางการนำเสนอข่าวและภาพข่าวความรุนแรงที่...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

เลขาสพฉ. ห่วงพระสงฆ์เจ็บป่วยฉุกเฉิน

นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า เนื่องในวันวิสาขบูชา20 พฤษภาคมนี้ ประชาชนส่วนใหญ่จะนิยมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว แต่บางส่วนอาจจะไม่ได้คำนึงถึงเมนูที่นำมาใส่บาตร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพพระสงฆ์ได้ ส่งผลทำให้พระสงฆ์มีสถิติเจ็บป่วยมากขึ้นเรื่อยๆ อาทิ โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ซึ่งโรคเหล่านี้เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคฉุกเฉิน ทั้งโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

หมอเด็กโวย สธ.ทบทวนใหม่ร่าง ก.ม.การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

     ...ให้แม่เลี้ยงลูกในแง่มุมอื่น จะเป็นประโยชน์มากกว่า เช่น มีกฎหมายกำหนดให้บริษัท ห้างร้านต่างๆ จัดหามุมหรือห้องปั๊มนม แทนที่ ทุกวันนี้ไปปั๊มนมกันในห้องน้ำ เป็นต้น ส่วน พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) กล่าวเสริมด้วยว่า แม่เป็นจิกซอว์สำคัญในการเลี้ยงดูลูก การ ที่แม่ให้นมลูกนอกจากลูกจะได้สารอาหารที่ดีแล้ว ยังได้สัมผัสทั้งทางกายและจิตใจ ที่ส่งผลถึงการเรียนรู้ แต่...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

อย.ออก'โลโก้'อาหารทางเลือกสุขภาพหวังให้ผู้ผลิตลดหวานมันเค็ม

     เพื่อแสดงคุณค่าทางโภชนาการผลิตภัณฑ์อาหาร หวังให้ผู้ผลิตลดปริมาณหวาน มัน เค็มในอาหาร เพื่อป้องกันโรคเรื้อรังไม่ติดต่อในกลุ่มประชาชน และเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้ออาหารที่ดีต่อสุขภาพได้ โดยมี 9 บริษัท 24 ผลิตภัณฑ์ ให้ความร่วมมือนำร่อง พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึง 30 มิ.ย.ศกนี้ นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

พัฒนาระบบสุขภาพเพื่อคนพิการ

   นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพคนพิการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี โดยมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนมาก อาทิ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย, สถาบันสิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ, กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฯลฯ โดยที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการ และการผลักดันให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งรัดแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ในกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ยูเอ็นย้ำโลกต้องเข้มกฎหมายนมผง

...ที่ไม่มีหลักฐานพิสูจน์ เมื่อการตลาดบิดเบือนการรับรู้ของพ่อแม่ บั่นทอนความมั่นใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมจากอก จึงส่งผลให้มีเด็กมากมายพลาดประโยชน์จากนมแม่ที่ควรได้รับ ผู้เชี่ยวชาญยืนยันประโยชน์ของนมแม่ต่อสุขภาพของเด็กมานาน ทั้งทำให้เด็กสุขภาพแข็งแรง สติปัญญาดีกว่า และมีความเสี่ยงเป็นเบาหวานหรือโรคอ้วนต่ำ ขณะผลศึกษาวารสารการ แพทย์แลนเซต ที่เผยแพร่ในปีนี้ ประเมินว่า การเสียชีวิตของเด็กกว่า 8 แสนคน และจาก...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

หน้า