สธ.จัดทำร่างยุทธศาสตร์เชื้อดื้อยา (สธ.)

     ...ทะเบียนยา ว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนตำรับยาแผนปัจจุบันของมนุษย์ของ อย.ได้พิจารณายาปฏิชีวนะแต่ละตัวที่มีข้อเรียกร้องแล้ว แต่ที่ดูเหมือนว่ายังไม่ได้ดำเนินการนั้น เนื่องจากขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำลังแก้ปัญหาเรื่องเชื้อดื้อยาในภาพใหญ่ระดับประเทศ โดยจัดทำร่างยุทธศาสตร์เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ พ.ศ.2560-2564 (Antimicrobial resistance: AMR) ซึ่ง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ.ได้เห็นชอบร่างดังกล่าว...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

เอกสารแนบ: