รัฐมนตรีอิหร่านดูงาน สช.

   เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสุขภาพและศึกษาทางการแพทย์ประประเทศอิหร่าน นำโดย ดร.โมฮัมมัด อยาซิ รักษาการรัฐมนตรีกระทรวงสุขภาพฯ ด้านการมีส่วนร่วม และดร. อเมอร์โฮสเซน ทาเคียน รักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสุขภาพฯ ด้านการต่างประเทศ เข้าเยี่ยมบ้าน สช. และศึกษาดูงานด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ พร้อมกับการวางแนวทางการทำงานร่วมกัน โดยมีนางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและทีมงาน สช. ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ ดร.โมฮัมมัดฯ ยังได้ร่วมวาดภาพศิลปะติดผนังเพื่อเป็นที่ระลึกอีกด้วย
 

สำนักสื่อสารทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9143