ประกาศแล้ว! ผลประกวดผลิตสื่อ ‘เยาวชนสู้โควิด’ ‘รองนายก อนุทิน’ มั่นใจ เยาวชนตื่นรู้คือกำลังสำคัญรับมือวิกฤตอนาคต

   สช.จัดพิธีมอบรางวัล-เกียรติบัตรการประกวดผลิตสื่อ ‘รวมพลังเยาวชนตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19’ รองนายกรัฐมนตรี “อนุทิน” ดีใจเยาวชนค้นคว้าข้อมูลช่วยเหลือสังคม ตอกย้ำ! คนรุ่นใหม่ที่ตื่นรู้คือกำลังสำคัญที่จะช่วยประเทศรับมือวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 
   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟฟิก โครงการรวมพลังเยาวชนตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19 ขึ้นเมื่อวันที่ 16 พ.ย.263 โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข (สธ.) เป็นประธาน
 
   นายอนุทิน ชาญวีรกูล กล่าว่า การจัดประกวดในโครงการนี้จะช่วยให้สังคมไทยเข้าใจบริบทของโรคโควิด – 19 มากขึ้น และเป็นแนวทางให้หลายคนต้องเปลี่ยนพฤติกรรม รวมไปถึงการดำเนินการที่จะต้องทันต่อสถานการณ์เพื่อเตรียมตัวเข้าสังคมวิถีใหม่ (New Normal) และขอเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมประกวดในโครงการนี้ ส่วนตัวรู้สึกดีใจที่คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับโรคโควิด -19 สามารถค้นคว้าข้อมูลในการสื่อสารออกมาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในรับมือวิกฤติได้ในอนาคต
 
   นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า เยาวชนเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ เท่าทันยุคสมัย และสามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะเยาวชนในปัจจุบันที่มีความเข้าใจในเทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นอย่างมาก สามารถนำความรู้มาผนวกเข้ากับข้อมูลวิชาการจนเกิดเป็นผลงานการประกวดที่น่าสนใจกว่า 200 ทีม นั่นสะท้อนว่าเยาวชนที่ตื่นรู้จะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยรัฐบาลสู้ภัยโควิด-19 ได้อย่างแน่นอน
 
   น.ส.ธิตยา ทั่งศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เจ้าของรางวัลชนะเลิศการประกวดผลิตสื่อประเภทสื่ออินโฟกราฟิก กล่าวว่า รู้จักโครงการนี้ผ่านทางผู้ปกครอง และส่วนตัวเป็นคนที่ชอบวาดรูปตั้งแต่สมัยประถมและพัฒนาฝึกฝนฝีมือเป็นประจำ เมื่อเห็นข่าวการประกวดจึงสนใจที่จะเข้าร่วมและได้ใช้เวลาหลังเลิกเรียนผลิตชิ้นงานนี้ขึ้นมา ซึ่งไอเดียตั้งต้นมาจากสภาพความเปลี่ยนแปลงที่พบเจอในชีวิตประจำวัน ทั้งข้อมูลจากสื่อ การปรับตัวจากมาตรการต่างๆ ในสังคม ทั้งหมดคือแรงบันดาลใจ จากนั้นจึงนำมาเรียบเรียงและนำเสนอผ่านรูปภาพ เพื่อสื่อสารให้คนสนใจและเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 มากยิ่งขึ้น
 
   ทางด้าน ทีม SJ Production ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนอุดรพิยานุกูล เจ้าของรางวัลชนะเลิศประเภทสื่อวิดีโอ ส่วนตัวเป็นกลุ่มที่ชอบทำสื่ออยู่แล้ว เมื่อเห็นโครงการประกวดในครั้งนี้จึงสนใจ ซึ่งทีม SJ Production ได้รับแรงบันดาลมาจากการมองเห็นความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะวิถีชีวิตแบบ New Normal เช่น การกั้นฉากพลาสติกบนโต๊ะอาหาร การเว้นระยะห่างทางสังคม จึงตัดสินใจชักชวนกันมาผลิตสื่อวิดีโอ โดยบอกเล่าเรื่องราวผ่านภาษาอีสานที่มีเสน่ห์ ดึงดูดความสนใจ และที่สำคัญคือเข้าถึงคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
 
   สำหรับโครงการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟฟิก โครงการรวมพลังเยาวชนตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19 นั้น จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นพลเมืองตื่นรู้ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารประเด็นไวรัสโควิด-19 ผ่านการผลิตสื่อวิดีโอและอินโฟกราฟิกในช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะทำให้เข้าถึงผู้รับสารได้กว้างและตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
 
   โดยรางวัลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทคลิปวิดีโอ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม SJ PRODUCTION จากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ทีม pigeon production จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และรางวัล Popular Vote ได้แก่ ทีม One dimino จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
   2. ประเภทอินโฟกราฟิก รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.ธิตยา ทั่งศรี จากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.พีราดา ตันติเศรณี และรางวัล Popular Vote ได้แก่ ทีม PMM จากโรงเรียนเมตตาวิทยา
 

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9147

ประกวดรางวัลโครงการเยาวชนตื่นรู้สู้ภัยโควิด19
ประกวดรางวัลโครงการเยาวชนตื่นรู้สู้ภัยโควิด19
ประกวดรางวัลโครงการเยาวชนตื่นรู้สู้ภัยโควิด19
ประกวดรางวัลโครงการเยาวชนตื่นรู้สู้ภัยโควิด19
ประกวดรางวัลโครงการเยาวชนตื่นรู้สู้ภัยโควิด19
ประกวดรางวัลโครงการเยาวชนตื่นรู้สู้ภัยโควิด19
ประกวดรางวัลโครงการเยาวชนตื่นรู้สู้ภัยโควิด19