‘สร้างสุขที่ปลายทาง’ ครั้งที่ 3 ครบเครื่องเรื่อง ‘ตายดี’

   เราคงไม่อ้อมค้อมที่จะชักชวนคุณมาร่วมงาน สร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21 ก.พ. 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดี กรุงเทพมหานคร
 
   “สร้างสุขที่ปลายทาง” เป็นมหกรรมระดับชาติว่าด้วยการตายดี ที่จะพูดถึงความตายในทุกเหลี่ยมมุม ช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวตาย และการเผชิญวาระสุดท้ายของชีวิตอย่างสงบสุข
 
   สำหรับใครหลายคน ‘ความตาย’ อาจเป็นสิ่งที่เร้นลับและน่าสะพรึงกลัว แต่ถ้าคุณมีความเข้าใจและพิจารณาความตายด้วยความประณีตแล้ว ความตายคือส่วนเติมเต็มให้ทุกชีวิตสมบูรณ์ เป็นความงอกงามในท้ายที่สุด
 
   งานสร้างสุขที่ปลายทางครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อะยกระดับความรู้ความเข้าใจของสังคม เพื่อเตรียมตัวสำหรับวาระสุดท้ายของชีวิตในทุกมิติสู่ “การตายดี” ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติในมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ที่ให้การรับรองสิทธิของบุคคลในการทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต
 
   หรือพูดเป็นภาษาบ้านๆ ว่า เป็นการให้สิทธิแก่คนทุกคนในการแสดงเจตนาเลือกที่จะตายตามธรรมชาติอย่างงามสง่าสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แทนที่จะต้องพะรุงพะรังด้วยสายระโยงระยาง หรือถูกผ่า ปั๊ม เจาะ เพื่อฝืนวงจรของชีวิต
 
   สำหรับงานสร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 3 จะจัดอย่างยิ่งใหญ่ มีลานนิทรรศการเตรียมชีวิตเพื่อการตายดี มี Workshop และเวทีเสวนาให้ความรู้ในเรื่องการเตรียมชีวิตในวาระสุดท้าย และยังเป็นเวทีสื่อสารนโยบายของผู้บริหารหน่วยงานสาธารณสุขซึ่งเป็นองค์กรหลักที่จะขับเคลื่อนประเด็นนี้เข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ ตลอดจนการฉายภาพยนตร์สั้น การแสดงดนตรีภาวนา โดย ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ & The Ema Datshi Band ฯลฯ
 
   ในส่วนหัวข้อการเสวนาที่น่าสนใจ อาทิ “การเตรียมชีวิตในวาระสุดท้าย มุมมองสายศิลปิน”, “การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน”, “บอกข่าวร้ายอย่างไรให้น่าฟัง”, “การรักษาที่ไม่เกิดประโยชน์ในวาระสุดท้ายของชีวิต”, เสวนา “สานพลังขับเคลื่อนมาตรา 12 สู่ระบบบริการแบบประคับประคอง”, การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน : การพัฒนาระบบ Palliative care และ Living will, เวิร์คชอป “สมุดเบาใจ: รูปแบบหนึ่งของการแสดงเจตนาล่วงหน้าในวาระสุดท้ายของชีวิต”, กิจกรรมสานสัมพันธ์และเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มภาคีเครือข่าย และบูธนิทรรศการเกี่ยวกับการ “ตายดี” สิทธิที่เราเลือกได้ รวมถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อการตายดีอีกด้วย
 
   ฉะนั้นโปรดจัดแจงตารางชีวิตของคุณให้ว่าง ตระเตรียมหัวใจของคุณให้พร้อม เพราะสาระสำคัญและมุมมองใหม่ที่คุณจะได้รับจากการเข้าร่วมงานสร้างสุขที่ปลายทาง ในระยะเวลาสั้นๆ เพียง 2 วัน จะทำให้คุณลึกซึ้งในลมหายใจของตัวเองมากกว่าที่เคยเป็น
 
   เรามั่นใจเช่นนั้น เราจึงไม่อ้อมค้อมที่จะชักชวนคุณ
 

กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9147