Smart City

สช.จับมือภาคี ปักธง! ขับเคลื่อนสุขภาวะ “กรุงเทพฯ” ระดมสมองวางอนาคต ‘หาบเร่แผงลอย’
สช.จับมือภาคี ปักธง! ขับเคลื่อนสุขภาวะ “กรุงเทพฯ” ระดมสมองวางอนาคต ‘หาบเร่แผงลอย’

   “กรุงเทพมหานคร” เมืองฟ้าอมรที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย เป้าหมายของนักแสวงหาที่พากันฝากความคาดหวัง เมืองหลวงแห่งนี้คือโอกาส คือความท้าทาย และคือลมหายใจของคนมากกว่า 10 ล้านคน
 
   ระบบนิเวศน์ของกรุงเทพมหานครเชื่อมร้อยกันด้วยชีวิต ความสัมพันธ์ผูกโยงกันจากหนึ่งเป็นสอง จากสองขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ตลอด 24 ชั่วโมงของกรุงเทพฯ จึงไม่มีช่วงเวลาใดเลยที่เมืองหลับใหล
 
   “หาบเร่แผงลอย” นับเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่อยู่คู่กับกรุงเทพฯ มาอย่างยาวนาน มุมหนึ่งคือมนต์เสน่ห์และความแตกต่าง แต่อีกมุมถูกมองว่าคือ ต้นทางของปัญหาที่นำมาซึ่งความระเกะระกะไร้ระเบียบ