จิตอาสา

พัฒนาศักยภาพตำบล-พลเมืองอาสา

   สช. จัดประชุมสรุปผลงาน 2 โครงการพัฒนาศักยภาพ “ตำบล-พลเมือง” ถอดความสำเร็จเกินเป้าตัวชี้วัด ระดม ศปจ. ทั่วประเทศร่วมกำหนดจังหวะก้าวเดิน พัฒนางานภาคประชาสังคม
 
   การสร้างเสริมศักยภาพของคนเล็กคนน้อยเป็นงานที่ต้องอาศัยความยั่งยืน ต้องทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้ให้ความสำคัญกับพันธกิจนี้มาโดยตลอด
 

ถอดบทเรียนจิตอาสาช่วย 13 หมูป่า/ปาบึกขึ้นบก “พลังพลเมืองอาสา สร้างสังคมสุขภาวะ”

   เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2562 ในงานมหกรรมชุมชนสุขภาวะ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคารบี) มีการเสวนาหัวข้อ “พลังพลเมืองอาสา สร้างสังคมสุขภาวะ” โดยทีมพลเมืองอาสากรณี 13 หมูป่า ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถอดบทเรียนอาสาสมัครครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของสังคมไทย