สารเคมีเกษตร

คาราวานอาหารปลอดสารเคมีกินอยู่ปลอดภัยในยุคดิจิตอล

     ในยุคดิจิตอลเช่นนี้ ผู้คนในสังคมเมืองที่เคยชินกับวิถีชีวิตเร่งรีบ กินแต่อาหารไม่ได้คุณภาพ "หวาน มัน เค็ม" มากเกินไป เพราะไม่มีเวลาทำอาหารรับประทานด้วยตัวเอง กำลังเริ่มกลับมาตระหนักในปัญหาสุขภาพที่มาพร้อมกับการเกิดขึ้นของเทรนด์ "กินคลีน-อาหารปลอดสารเคมี" กันมากขึ้น หลังจากพบสถิติของผู้คนบนโลกต้องเผชิญกับความอ้วนที่เป็นบ่อเกิดของกลุ่มโรค NCDs หรือกลุ่มโรคติดต่อไม่เรื้อรัง อาทิ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

ชี้ป่วยซึมเศร้าเสี่ยงฆ่าตัวตาย

...โลกประมาณ 1.53 ล้านคน โดยเฉพาะเพศชายจะมีอัตราการฆ่าตัวตายมากกว่าเพศหญิง 3-4 เท่า สำหรับในไทยจากการเก็บข้อมูลทางสถิติการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายพบว่า ลักษณะการฆ่าตัวตายที่พบมากสุดคือ การแขวนคอการดื่มสารเคมีทางการเกษตร และจากการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดอบรมทำหนังสือพบว่าแพทย์ทั่วไปรู้จักโรคซึมเศร้าและโรคทางจิตเวชน้อย โดยโรคซึมเศร้ามีอาการหลายแบบ เช่น เบื่อหน่าย ซึมเศร้า หงุดหงิดง่าย ท้อแท้ใจ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

หน้า