สารเคมีเกษตร

สช. ค้านต่อใบอนุญาตใช้ ‘พาราควอต’ ดับฝันอาหารปลอดภัย-สุขภาพคนไทยเคว้ง

   เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติไม่เห็นด้วยกรมวิชาการเกษตร ต่ออายุการใช้ “พาราควอต” ทั้งที่รู้เป็นสารเคมีอันตราย ขัดมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติซึ่งทุกภาคส่วนทั่วประเทศร่วมกำหนดและขับเคลื่อน ด้านอนุกรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ ปลุกสังคมไทยลุกขึ้นต้าน เพื่อร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ ยันผลการศึกษายืนยันชัดทำลายสุขภาพ
 

โชว์17หมู่บ้านอีสานน่าอยู่แก้ปัญหาผ่านรูปแบบสภาผู้นำชุมชน

     ขอนแก่น: ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส นายสุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)เป็นประธาน เปิดมหกรรม "ฮักแพงแบ่งปันอีสานสร้างสุข" เพื่อนำเสนอผลสำเร็จของการทำงานร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ โดยเฉพาะเรื่องการจัดการขยะ ลดเหล้า ลดสารเคมีทางการเกษตรและปัญหาเด็กเยาวชน โดยเป็นการนำเสนอผ่านนิทรรศการและงานเสวนา นายสุปรีดา กล่าวว่า โครงการร่วมอ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

พบสารเคมีเกษตรกระทบจากแม่ถึงลูกเกษตรกรหญิงตั้งท้องเสี่ยงสุด/เด็กพัฒนาการช้าหยุดสร้างเซลล์สมองใหม่

     สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ * ผลวิจัยการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในแม่และทารก พบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเกษตรกรมีความเสี่ยงรับสารไกลโฟเสตกว่าหญิงตั้งครรภ์ทั่วไปถึง 11.9 เท่า และมีความเสี่ยงรับสารพาราควอตมากกว่าคนทั่วไปประมาณ 1.3 เท่า ระบุสารอันตราย สามารถส่งต่อถึงทารกในครรภ์ผ่านรกและสายสะดือ ส่งผลกระทบทำให้พัฒนาการช้า ไม่มีการสร้างเซลล์สมองขึ้นมาใหม่ได้ วันที่ 8 พ.ย. ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

พอเพียงเพื่อเป็นไท

     ...สวนจิตรลดา" ที่ทรงดำเนินการเองแบบครบวงจร ทั้งหมดนี้และโครงการพระราชดำริต่างๆ ล้วนแต่ต้องการสร้างทางเลือกใหม่ให้สังคมไทย ไม่ใช่แต่เพียงเกษตรกร คนยากจนคน คนชนบท ทรงมีพระราชประสงค์ให้คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขภาพดี มีความสุข ด้วยอาหารปลอดภัย ไร้สารเคมี เกษตรอินทรีย์ พระองค์เองเสวยข้าวกล้องและอาหารอินทรีย์เป็นแบบอย่าง ทรงแนะนำให้ทำอะไรพอประมาณ ขนาดเล็ก ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้พอเพียง พอกิน พอใช้ อยู่ได้อย่าง...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

หน้า