คาราวานอาหารปลอดสารเคมีกินอยู่ปลอดภัยในยุคดิจิตอล

     ในยุคดิจิตอลเช่นนี้ ผู้คนในสังคมเมืองที่เคยชินกับวิถีชีวิตเร่งรีบ กินแต่อาหารไม่ได้คุณภาพ "หวาน มัน เค็ม" มากเกินไป เพราะไม่มีเวลาทำอาหารรับประทานด้วยตัวเอง กำลังเริ่มกลับมาตระหนักในปัญหาสุขภาพที่มาพร้อมกับการเกิดขึ้นของเทรนด์ "กินคลีน-อาหารปลอดสารเคมี" กันมากขึ้น หลังจากพบสถิติของผู้คนบนโลกต้องเผชิญกับความอ้วนที่เป็นบ่อเกิดของกลุ่มโรค NCDs หรือกลุ่มโรคติดต่อไม่เรื้อรัง อาทิ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

เอกสารแนบ: