'เสี่ยหนู'นำลุยแบน3สารเคมีพท.โชว์9ข้อจี้ทำเกษตรอินทรีย์