คม ชัด ลึก

'สิทธิสุดท้าย'แห่งชีวิต

     เปิดแนวคิดสิทธิผู้ป่วยเลือกปฏิเสธการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิต ตามมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ซึ่งผ่านมา 8 ปีแล้ว พบว่า มีคนไทยใช้สิทธิไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ถึงสิทธิดังกล่าว ขณะเดียวกัน ในวงการแพทย์ยังมีข้อถกเถียง แพทย์จำนวนหนึ่งมองว่า กฎหมายฉบับนี้ ขัดจรรยาบรรณ และยังผลักภาระความรับผิดชอบมาให้แพทย์ โดยเฉพาะหากเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาด เมื่อผู้ป่วยยังไม่...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

สร้างโรงไฟฟ้าขจัดขยะเกาะสมุย..อย่าให้คนพุนพินต้องรับผลกระทบ

     สุวรรณี บัญฑิศักดิ์ ปัญหาขยะเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งให้นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี เร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จ เนื่องจากเกาะสมุยเป็นเมืองท่องเที่ยวขึ้นชื่อระดับโลก แต่ทันทีที่ชาวบ้านทราบข่าวจะมีการขนขยะจากเกาะสมุยมากำจัดด้วยการแปรสภาพเป็นพลังงานไฟฟ้าชีวมวลกำลังผลิต 9.9 เมกะวัตต์ โดยจะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ริมคลองท่าสะท้อน...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

ผู้บริโภค-ร้านค้า...ใส่ใจสินค้าที่มีสัญลักษณ์ 'อกแตก' รักสุขภาพ เลิกใช้สินค้าที่มี'แร่ใยหิน'

     ...กำหนดขึ้นมาเพื่อแจ้งให้ผู้บริโภคได้รับทราบถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีอันตรายสำหรับผู้ใช้และรับสัมผัส กลายเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ทุกคนได้ตระหนักถึงพิษภัยอันตราย จาก "โครโซไทล์" หรือ "แร่ใยหิน" ซึ่งก่อนหน้านี้ หลายฝ่ายได้ร่วมกันรณรงค์ผลักดันให้มีการเลิกใช้ โดยยึดเอามติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี 2554 และประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ "สารไครโซไทล์" ทุกชนิด มีอันตรายเป็นต้นเหตุของมะเร็ง...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

หน้า