คม ชัด ลึก

พบเบียร์แปรรูปขายอัดแท่งคล้ายไอศกรีมเอ็นจีโอชี้ล่อกลุ่มเด็ก

...เข้าถึงง่าย เมื่อเห็นก็อาจจะอยากรู้อยากลอง" นายคำรณ กล่าว นายคำรณ กล่าวอีกว่า เมื่อมีการตรวจสอบแล้วเจอการขายเบียร์ในรูปแบบดังกล่าวอาจต้องเสนอเป็นนโยบายการจำกัดการแปรรูปแอลกอฮอล์กับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อให้กระทรวงเข้ามาควบคุมต่อไปคล้ายกับที่เคยยื่นข้อเสนอกรณีเหล้าปั่นไปยังกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังเพื่อให้แก้ไข ปรับปรุงกฎมหาย หรือนิยามความหมายของการแปรรูปแอลกอฮอล์ใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

ฉลากอาหารใหม่สธ.การันตี'เพื่อสุขภาพ'ลดหวาน-มัน-เค็ม

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการบนฉลากอาหาร ฉบับใหม่ อยู่ระหว่างการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนมีผลบังคับใช้ต่อไป โดยสัญลักษณ์บนฉลากอาหารใหม่นี้จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคว่าจะได้อาหารที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคมากขึ้น แต่ไม่ได้บังคับผู้...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

สธ.ผุด3รูปแบบอภิบาลระบบสุขภาพชูกก.นโยบายหารูปแบบถก19ก.พ.

     นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข ได้นำเสนอแนวทางการทำงานในการประชุมการปฏิรูปด้านสาธารณสุข ซึ่งมีผู้แทนจากเขตสุขภาพ 12 เขตและ กทม. และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โดยประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ คือ กลไกในการอภิบาลระบบสุขภาพ ซึ่งมีผู้เสนอในรูปแบบคณะกรรมการระดับชาติ แต่มีข้อเสนอทางเลือกการทำงานออกเป็น 3 รูปแบบ 1.รูปแบบคณะ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

พยาบาลชำนาญการลาออก92%เหตุไม่มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ (สธ.)

     ...พยาบาลชำนาญการแจ้งลาออกเพียบ คิดเป็น 92%ของพยาบาลลาออกทั้งหมด เหตุไม่มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ระบุตำแหน่งเกษียณไม่พอรองรับเด็กใหม่ ดร.กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยการสำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า ในส่วนของพยาบาลมีปัญหาคือเป็นกลุ่มวิชาชีพที่รับหน้าที่เยอะ จึงมีปัญหาเรื่องค่าตอบแทนและงานที่หนัก นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2559 ยังถือเป็นปรากฏการณ์ที่น่าตกใจ เพราะพยาบาลอายุ 50 ปีขึ้นไปยื่นความ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

เตรียมนำ'พิมพ์เขียว'ร่างธรรมนูญระบบสุขภาพฯฉบับทบทวนเสนอรัฐบาล

     ...อีก 10 ปีข้างหน้า "ปัญหาสุขภาพ" จะถือเป็นเรื่องใหญ่ที่อยู่ใกล้ตัวคนไทยมากที่สุด ถ้าไม่เตรียมพร้อมด้วยการวางแผนแม่บทรับมือตั้งแต่วันนี้ อาจไม่มีเกราะป้องกันสารพัดภัยคุกคามสุขภาพในภายหลัง ขณะนี้ ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับทบทวน ได้ผ่านเวทีระดมความคิดเห็นมาหลากหลายรูปแบบ/เวที ถือเป็นการ "ปรับปรุง" เนื้อหาจากฉบับแรกคือ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ พ.ศ.2552 ให้ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ใหม่ๆ ที่...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

กรมการแพทย์เร่งพัฒนา'การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง'ทั่วประเทศ

     ...กรมการแพทย์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง" เพื่อยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองให้มีมาตรฐานเดียวกัน พร้อมจัดโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในประชาคมอาเซียน รองรับเออีซี นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์และเทคโนโลยีได้ชะลอการเสียชีวิต และยืดชีวิตมนุษย์ให้ยืนยาวขึ้น เมื่อระยะของโ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

อุตฯยาจี้รัฐเร่งสางปัญหาสานฝัน'เมดิคัลฮับ'

     อุตสาหกรรมยาจี้รัฐเร่งสางปัญหา อย.ออกใบอนุญาตล่าช้า แนะควรลดเวลาจาก 3 ปีให้เหลือ 1 ปีครึ่ง เผยต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนเพียบ หากรัฐหนุนเต็มที่ไทยเดินถึงฝันเมดิคัลฮับ นายวิริยะ จงไพศาล นายกสมาคม ผู้วิจัยและผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ว่า ได้หารือถึงแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ เพื่อให้ไทยไปถึงเป้าหมายการเป็น ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

สปสช.ทุ่ม600ล้านรับมือสังคมสูงวัย

     ...จะเพิ่มเป็น 20.5 ล้านคน หรือร้อยละ 32.1 ในปี 2583 แต่จุดวิกฤติอยู่ที่ว่า จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองจากกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 6,394,022 คน มีกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ที่จำเป็นต้องได้รับบริการสุขภาพและสังคมสูงถึง 1.3 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 21 ตัวเลขข้างต้นนำไปสู่การวางแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต พ.ศ.2557-2559 ที่เป็นฉันทามติจากการประชุมสมัชชาสุขภาพ เฉพาะ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพเริ่มต้นการออม-ดูแลสุขภาพ

     ทีมข่าวสาธารณสุข ปัจจุบันโลกได้กลายเป็นเมืองมากขึ้น จากข้อมูลที่บ่งชี้ว่าประชากรเกินกว่าครึ่งอาศัยอาศัยอยู่ในเมืองและอีกประมาณ 15 ปีข้างหน้า ประชากร 3 ใน 4 ของโลกจะอยู่ในเมือง อีกเรื่องใหญ่ๆ เรื่องหนึ่งคือโลกจะแก่ลงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกเช่นกันที่ประชากรสูงวัยจะมากกว่าคนอายุ 18 ปีหรือน้อยกว่า ไม่ว่าเป็นสาเหตุจากอัตราการเกิดที่ลดลงและวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ดีขึ้นและแนวโน้มเหล่านี้จะยั...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

สช.ระดมเครือข่ายผ่านกลไก'ประเมินผลกระทบ'

     สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ระดมเครือข่ายจัดการประชุมวิชาการนานาชาติระดับอาเซียน เรื่อง การประเมินผลกระทบและการบรรเทาผลกระทบภายใต้แนวคิดความร่วมมือและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 1 ได้มีการจัดประชุมคู่ขนาน หัวข้อ "การประชุมปรึกษาหารือระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายหลังจากการมีวิสัยทัศน์ร่วมด้านการประเมินผลกระทบสุขภาพของอาเซียนปี 2558" ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัย...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด

หน้า