คม ชัด ลึก

ประเทศไทยปักธงนำบนเวทีโลกเคลื่อนแนวคิด ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ

      ประเทศต่างๆ ใน เวทีระดับโลก ปรบมือชื่นชมและยอมรับความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของการขับเคลื่อน "นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม" ของไทย ที่มุ่งผลักดันแนวคิด"ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ" (Health in All Policies) เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ที่สมัชชาอนามัยโลก ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เสนอกลไกประชารัฐ และ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 เป็นตัวอย่างกลไกสร้างความตื่นรู้ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคม ขณะที่ในเวทีสร้างเสริม สุขภาพนานาชาติ นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอรูปธรรมงานของ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและ สมัชชาส

อย.จ่อปรับก.ม.เสพยาไม่ติดคุกย้ำคนขาย-คนผลิตโทษแรงเหมือนเดิม

     ...ให้ลงโทษคนเสพยาอย่างพอเหมาะพอสม ให้สอดคล้องกับแนวคิดว่า คนกลุ่มนี้ไม่ใช่อาชญากร แต่เป็นผู้มีปัญหาที่ต้องรับการบำบัด ซึ่งทางฝ่ายกฎหมายของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการอยู่ ส่วนกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ก็ต้องเตรียมศักยภาพในการบำบัดผู้ที่เสพเหล่านี้ ซึ่งคงเพิ่มมากขึ้น อาจต้องเพิ่มการบำบัดในระดับชุมชน ไม่ใช่สถานพยาบาลเพียงอย่างเดียว ซึ่งเห็นว่าจะมีการหารือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน สธ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

เสนอครม.ขับเคลื่อน2มติสมัชชาสุขภาพฯ'แก้เชื้อดื้อยา-ลดบริโภคเกลือ'สู่วาระแห่งชาติ

     คณะกรรมการขับเคลื่อน และติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) ชูธงขับเคลื่อน 2 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 นโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียม เพื่อลดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) และวิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยา และการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ เสนอ ครม.ยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ รวมพลังทุกหน่วยงานและภาคีเครือข่าย แก้ปัญหาแบบไร้รอยต่อ พร้อมผลักดันสู่เวทีโลก ประสานกลุ่มประเทศจี 77 สหประชาชาติ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

พัฒนาเมืองสุขภาพรับผู้สูงวัย'ทีเซลส์-รพ.อภัยภูเบศร'ร่วมดูแลแบบองค์รวม

     "ทีเซลส์" จับมือ "จังหวัดปราจีนบุรี-รพ.เจ้าพระยา อภัยภูเบศร" ผุดเมืองสุขภาพดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม รองรับผู้สูงวัยเพิ่ม องค์การอนามัยโลกเผยอีก 30 ปี จะเพิ่มเป็น 2,000 ล้านคน พร้อมปักหมุดเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ เตรียมขยายผลสู่ "พระตะบอง-เสียมราฐ" ปลายปี 59 ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS: ทีเซลส์) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายอุกฤช พึ่งโสภา ผู้ว่า...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

สช.ลงพื้นที่ดูงานการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

     คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เดินทางไปร่วมเวทีสัญจรศึกษาดูงานการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการทำงานแบบเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัด โดยบูรณาการ 3 เครื่องมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 อันได้แก่ สมัชชาสุขภาพจังหวัด ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

ยูเอ็นย้ำโลกต้องเข้มกฎหมายนมผง

...ที่ไม่มีหลักฐานพิสูจน์ เมื่อการตลาดบิดเบือนการรับรู้ของพ่อแม่ บั่นทอนความมั่นใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมจากอก จึงส่งผลให้มีเด็กมากมายพลาดประโยชน์จากนมแม่ที่ควรได้รับ ผู้เชี่ยวชาญยืนยันประโยชน์ของนมแม่ต่อสุขภาพของเด็กมานาน ทั้งทำให้เด็กสุขภาพแข็งแรง สติปัญญาดีกว่า และมีความเสี่ยงเป็นเบาหวานหรือโรคอ้วนต่ำ ขณะผลศึกษาวารสารการ แพทย์แลนเซต ที่เผยแพร่ในปีนี้ ประเมินว่า การเสียชีวิตของเด็กกว่า 8 แสนคน และจาก...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

เหมืองทองคำ กับมะเร็ง

...ของรัฐมนตรี 4 กระทรวงที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแน่นอนกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากปัญหาหลักของเรื่องนี้คือปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ย้อนเวลากลับไปเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้ว มีชาวบ้านจาก 3 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบคือ พิจิตร พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ออกมาประท้วงไม่เอาเหมืองแร่ทองคำกันเป็นเรื่องเป็นราว หลังจากที่ตลอด...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

ก.สาธารณสุข รพ.พระนั่งเกล้า ม.สยาม ผนึกกำลังกู้วิกฤติแพทย์ขาดแคลน

...แก่นักศึกษาและผู้ปกครองที่สนใจจะเข้าศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ณ อาคารเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 โรงพยาบาล พระนั่งเกล้า เมื่อเร็วๆ นี้ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการด้านสุขภาพซึ่งครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ทั้งนี้ ได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อผลิตแพทย์มาช่วยเติมเต็มในระบบบริการสุขภาพของไทยอันนำไปสู่...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

แนะคุมเวลาเด็กใช้ไลน์-เฟซบุ๊กไม่เกินวันละ3ชม.-หมอชี้เล่นมากเสี่ยงสมาธิสั้น

...เฟซบุ๊กในกลุ่มเด็ก เล่นมากเสี่ยงสมาธิสั้น-อารมณ์รุนแรง ไม่ควรใช้เกินวันละ 3 ชั่วโมง ควรเล่นครั้งละประมาณ 30 นาที สลับทำกิจกรรมอื่นเพื่อให้ร่างกายและสายตาได้พักผ่อน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์การใช้โซเชียลมีเดีย ทั้ง เฟซบุ๊ก ไลน์ ถือว่าได้รับความนิยมจากทุกกลุ่มวัย แต่ทุกคนก็ไม่ควรมองข้ามว่าการเล่นโซเชียลมีเดียมีทั้งคุณประโยชน์และโทษ...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

ประชารัฐเดินหน้าสร้างสุขภาวะคนไทยดึง"ระบบสุขภาพอำเภอ"เป็นกลไกขับเคลื่อน

จากการที่หลายฝ่ายเริ่มมองเห็นว่า การบริหารระบบ รวมศูนย์แบบในอดีต อาจยังไม่ใช่คำตอบของการ แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพประชาชนในประเทศได้ทั้งหมดเท่ากับการกระจาย "สิทธิ" คืนสู่ประชาชนให้สามารถจัดการสุขภาพตนเองด้วยตนเอง การสนับสนุนให้ภาคส่วนชุมชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของตนเองมากขึ้น จึงเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ เพราะการรวมตัวของประชาสังคมหลายภาคส่วนเข้ามาช่วย...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

หน้า