สุขภาพ

สช.แนะไกด์ไลน์ใช้สื่อโซเชียล “โพสต์-เซลฟี” ไม่ละเมิดสิทธิสุขภาพ

   การแชท แชร์ โพสต์ อาจใช้เวลาเพียงชั่วพริบตา แต่ข้อมูลด้านสุขภาพต่างๆนานา ปรากฏต่อสายตาผู้คนนับล้านได้ภายในเสี้ยววินาที ... นี่คือพลังของ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ซึ่งบ่อยครั้งเกิดการละเมิดสิทธิด้านสุขภาพส่วนบุคคลโดยไม่รู้ตัว
 
   โดยเฉพาะในสถานพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุข ซึ่งดูแลข้อมูลด้านสุขภาพของคนไข้ เวชระเบียนต่างๆ ล้วนเกี่ยวข้องตาม มาตรา 7 ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ซึ่งให้ความคุ้มครองข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล ไม่ให้มีการเปิดเผยยกเว้นเจ้าของข้อมูลอนุญาต หรือมีกฎหมายฉบับอื่นๆ ได้บัญญัติให้ต้องเปิดเผยเท่านั้น
 

สช.เดินหน้าคุ้มครองข้อมูลสุขภาพคนไทย

   การคุ้มครองข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลเป็นหนึ่งในเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550เนื่องจากที่ผ่านมา เกิดปัญหาการนำข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลเช่น รายละเอียดการรักษาโรค ฟิล์มเอ็กซเรย์ และภาพถ่ายของผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือแม้แต่ เวชระเบียนผู้ป่วย ถูกนำไปเผยแพร่ทางช่องทางต่างๆทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ บางครั้งทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล
 

บี้ผู้นำประเทศดันใช้ยาสมเหตุผลเป็นวาระชาติ

     ...ผิดหรือใช้ไม่สมเหตุผลอาจจะเกิดโทษได้ นอกจากนี้ ศิริราชมุ่งหวังถึงการใช้ยาของผู้คนในประเทศให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่เป็นโทษ ซึ่งไทยกำลังเข้าสู่กระบวนการเป็นประเทศที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นหน่วยงานหลักที่ผลักดันเรื่องนี้ที่ได้มีการประกาศให้โรงพยาบาลสังกัด สธ.เป็นโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผลไปเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา ขณะที่ รพ.ศิริราช ได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้ เพราะการใช้ยาที่...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

สกัด 'ข้อเข่าเสื่อม' ก่อนลุกลาม

     เมื่ออายุเพิ่มขึ้น ก้าวสู่วัยสูงอายุ นอกจากปัญหาสุขภาพ "กลุ่มโรคเรื้อรัง" เผชิญกับภาวะความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ และหลอดเลือดแล้ว โรคที่เกี่ยวเนื่อง กับโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ "โรคข้อเข่าเสื่อม" นับเป็นอีกปัญหาสุขภาพใกล้ตัวที่สร้างความทุกข์ทรมาน ... ปัจจุบันการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย สมุนไพร นับเป็นอีกทางเลือกที่ได้รับการตอบรับ สำหรับโรคปวดเข่า "ข้อเข่าเสื่อม" พท.ป.อังสนาภรณ์...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

จี้รัฐคุมใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์คาดส่งผลถึงคนเกิดเชื้อดื้อยา

     ...ตกค้างในสิ่งแวดล้อม อีกทั้งแม้ว่าจะยังบอกเรื่องปริมาณมากน้อยไม่ได้ แต่อาจมีความเชื่อมโยงในการปนเปื้อนมากับอาหารได้ "ขณะนี้มีความตื่นตัวกันมากในการใช้ยาปฏิชีวนะในโรงพยาบาลรัฐ ซึ่งทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีการตั้งเป้าว่าหากโรงพยาบาลใดสามารถลดการใช้ยาปฏิชีวนะลงได้ตามเป้าหมาย จะมีเงินท็อป อัพให้ตอบแทน แต่ทั้งนี้ มีการพุ่งเป้าไปที่โรงพยาบาลเอกชน เพราะเขามีเป้าหมายว่าผู้ที่เข้ามา...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

สธ.จับมือ8องค์กรเดินหน้าเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว

     นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว ประจำปี 2560 : วันสุขภาพหนึ่งเดียวโลก (Global One Health Day) กล่าวว่า สำหรับประเทศไทย ได้เกิดความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่าย จำนวน 8 องค์กร ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

สธ.เดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติ20ปี ประชาชนสุขภาพดีระบบสุขภาพยั่งยืน

     ...นำนโยบายสู่ปฏิบัติ และติดตามประเมินผลการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สร้างความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้นำแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี ซึ่งเป็นการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ รองรับความเป็นสังคมเมืองและสังคมผู้สูงอายุ ที่มุ่งเป้าให้ "ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน" มาแปลงสู่การปฏิบัติภายใต้ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่ 1.การ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

หน้า