เชื้อดื้อยา

จี้รัฐคุมใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์คาดส่งผลถึงคนเกิดเชื้อดื้อยา

     ...ตกค้างในสิ่งแวดล้อม อีกทั้งแม้ว่าจะยังบอกเรื่องปริมาณมากน้อยไม่ได้ แต่อาจมีความเชื่อมโยงในการปนเปื้อนมากับอาหารได้ "ขณะนี้มีความตื่นตัวกันมากในการใช้ยาปฏิชีวนะในโรงพยาบาลรัฐ ซึ่งทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีการตั้งเป้าว่าหากโรงพยาบาลใดสามารถลดการใช้ยาปฏิชีวนะลงได้ตามเป้าหมาย จะมีเงินท็อป อัพให้ตอบแทน แต่ทั้งนี้ มีการพุ่งเป้าไปที่โรงพยาบาลเอกชน เพราะเขามีเป้าหมายว่าผู้ที่เข้ามา...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

ร่างแผนปฏิบัติการสกัด ‘เชื้อดื้อยา’ เดินหน้ายุทธศาสตร์ตามมติสมัชชาฯ

   การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ซึ่งมี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ เป็นประธาน ได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามมติ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ มติ ๕ เรื่อง “วิกฤตการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ”
 

หน้า