การเข้าถึงยา

วงถก ‘กังวล’ รัฐถูกฟ้องภายใต้ CPTPP แม้ไม่แพ้คดีแต่ต้องเสียค่าต่อสู้มหาศาล

   NCITHS จัดเสวนา CPTPP ครั้งที่ 3 หารือข้อกังวลต่อกลไกระงับข้อพิพาทรัฐ-เอกชน “กต.” ยืนยัน นักลงทุนฟ้องรัฐได้ยาก-โอกาสชนะคดีน้อย ด้านผู้แทนภาคเอกชน-กระทรวงสาธารณสุข ถอดบทเรียน “เหมืองทอง-ภาพคำเตือนบุหรี่-แอลกอฮอล์” หวั่น แม้รัฐไม่แพ้คดีแต่ต้องเสียเงิน-เสียโอกาสมหาศาล
 

วงวิชาการห่วง CPTPP ปิดทางใช้มาตรการ ‘Offset’ หวั่นต่างชาติรุกตลาดไทย – ศักยภาพการแข่งขันด้าน ‘ยา’ ลดลง

   คจ.คส. ตั้งวงถกผลกระทบ CPTPP ต่อ “การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ” นักวิชาการกังวลข้อตกลงฯ ปิดทางประเทศใช้มาตรการ “ขอชดเชย” สินค้าที่อาจไม่ได้ใช้ประโยชน์ในระยะยาว ที่ประชุมหวั่นต่างชาติรุกตลาดภาครัฐ-ลดศักยภาพการแข่งขัน “สินค้า-บริการ-ยา” ของผู้ประกอบการไทย
 

ถกข้อกังวล ‘สิทธิบัตรยา’ ภายใต้ CPTPP ห่วงยาสามัญออกสู่ตลาดช้า เชื่อ CL ทำได้ในข้อกำหนด

   NCITHS จัดเสวนา “ความตกลงการค้า CPTPP” นัดแรก ระดมผู้เชี่ยวชาญถกข้อกังวลด้านระบบยา-สาธารณสุข เผยประเด็นน่าห่วงใย “สิทธิบัตร-ผูกขาดข้อมูล” ทำยาชื่อสามัญออกสู่ตลาดช้า-ค่าใช้จ่ายสูง ส่วน “สิทธิเหนือสิทธิบัตร” เชื่อทำได้หากไม่เลือกปฏิบัติ ยังไม่พบการฟ้องร้องจากกลไกระงับข้อพิพาทรัฐ-เอกชน
 

นวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็ง ที่เหมาะสมกับภูมิภาค

     ...โรคมะเร็งเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 40 และมีอัตราการเสีย ชีวิตจากโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นอีกถึงร้อยละ 50 โดยปัจจัยที่ส่งผลให้ตัวเลขเหล่านี้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือพฤติกรรมหรือรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เช่น การสูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย และการ ได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอ กลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา "โนวาร์ตีส" ได้จัดประชุมวิชาการ "นวัตกรรมเพื่อผู้ป่วย : การพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งในภูมิภาคเอเชีย ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

องค์การเภสัชกรรมสืบสานพระราชปณิธานของพ่อหลวง เดินหน้าสร้างความมั่นคงทางยา และวัคซีน เพื่อการเข้าถึงยาของประชาชน

     นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงห่วงใยสุขภาพของประชาชนอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องยาขาดแคลนพระองค์เคยมีพระราชดำริชัดเจน เรื่องของการพัฒนายา และการผลิตวัคซีน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่ง อภ.จะเดินหน้าสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการทำให้ราคายาถูกลง ประชาชนเข้าถึงยาได้มากขึ้น และการพัฒนายาใหม่ๆ ถือ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

แนะคิดรอบคอบก่อนร่วม'ทีพีพี'

     เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการสนับสนุน การศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบ ต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ (คจคส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศกับสุขภาพ พร้อมด้วยกระทรวงสาธารณสุข สปสช. และ สสส. ร่วมจัดการประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ประจำปี 2559ภายใต้หัวข้อ "ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก(TPP): ผลกระทบต่อ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

หน้า