ดื้อยา

สธ.จัดทำร่างยุทธศาสตร์เชื้อดื้อยา (สธ.)

     ...ทะเบียนยา ว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนตำรับยาแผนปัจจุบันของมนุษย์ของ อย.ได้พิจารณายาปฏิชีวนะแต่ละตัวที่มีข้อเรียกร้องแล้ว แต่ที่ดูเหมือนว่ายังไม่ได้ดำเนินการนั้น เนื่องจากขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำลังแก้ปัญหาเรื่องเชื้อดื้อยาในภาพใหญ่ระดับประเทศ โดยจัดทำร่างยุทธศาสตร์เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ พ.ศ.2560-2564 (Antimicrobial resistance: AMR) ซึ่ง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ.ได้เห็นชอบร่างดังกล่าว...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

ดึง5องค์กร'ส.'แก้ปัญหาดื้อยา

     เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานการประชุมบูรณาการนโยบายสุขภาพของประเทศไทย มี สธ. สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เข้าร่วม นพ.ปิยะสกล...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

สั่งอย.ทำงานร่วม7องค์กรเร่งแก้เชื้อดื้อยา

     สาธารณสุข * สธ.เร่งแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาที่มาจากการใช้ยาไม่เหมาะสม "หมอปิยะสกล" เน้น อย.ประสาน 7 องค์กรร่วมแก้ปัญหา แพทย์จุฬาฯ ชี้ทางออกไม่ได้มีแค่ถอนตำรับยาเท่านั้น แต่ถ้ามีความร้ายแรงน้อยควรปรับสูตรแทน แนะฉลากยาควรตรงกับสรรพคุณจริง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังการประชุมว่า เป็นการประชุมเพื่อหาทิศทางการทำงานด้านสุขภาพ เน้นในเรื่องการทำงานร่วมกันของทุก...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

สธ.ดีเดย์1ตค.แก้เชื้อดื้อยากำกับสั่งจ่ายสมเหตุสมผล

     หลังจากศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมขอเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อขอให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพิกถอนทะเบียนยาปฏิชีวนะ หรือยาต้านเชื้อแบคทีเรียกว่า 40 ตำรับ ประมาณ 100 ทะเบียน/ยี่ห้อ เนื่องจากมีปัญหาเชื้อดื้อยา มีการใช้ยาเกินความจำเป็น ซึ่งอาจเสี่ยงให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ขณะที่ อย.ระบุการจะเพิกถอนนั้นจำเป็นต้องพิจารณาหลาย...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

เสนอ ครม. ขับเคลื่อน 2 มติสมัชชาสุขภาพฯ ‘แก้เชื้อดื้อยา-ลดบริโภคเกลือ’ สู่วาระแห่งชาติ

   คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) ชูธงขับเคลื่อน ๒ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ นโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) และ วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ เสนอ ครม. ยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ รวมพลังทุกหน่วยงานและภาคีเครือข่ายแก้ปัญหาแบบไร้รอยต่อ พร้อมผลักดันสู่เวทีโลก ประสานกลุ่มประเทศจี ๗๗ สหประชาชาติ และองค์การอนามัยโลก
 

เสนอ ครม. วางยุทธศาสตร์ระดับชาติ ขับเคลื่อนทุกภาคส่วน สกัดปัญหาเชื้อดื้อยา

   สช. ผนึกกำลัง สธ. และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เปิดเวทีรับฟังความเห็นร่าง “แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑” สอดคล้องมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ก่อนนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีในเดือนกรกฎาคมนี้ ผลักดันเป็นวาระแห่งชาติ รวมพลังหยุดปัญหาเชื้อดื้อยาที่ลุกลามรุนแรงมากขึ้น
 

ชี้คนไทย'ดื้อยา'ตายปีละ3.8หมื่นเหตุใช้เกินควร

     พบคนไทยป่วยด้วยโรคติดเชื้อแบคทีเรียปีละ กว่า 8.8 หมื่นคน ในจำนวนนี้เสียชีวิตเพราะดื้อยาปีละถึง 3.8 หมื่นหรือกว่าวันละ 100 คน จากการใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินควร สธ.เร่ง ตั้งทีมบูรณาการแก้ปัญหาดื้อยา ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) กล่าวว่าแต่ละปีจะมีคนไทยติดเชื้อแบคทีเรียประมาณ 88,000 คน เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาถึง 38,000 คน แม้จะยังไม่มีการเก็บตัวเลขของ...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด