สมัชชาสุขภาพ

เคาะประตูบ้าน! สานพลังเครือข่าย ร่วมเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9

   นับถอยหลังอีกไม่นาน...การจัดประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ พ.ศ.๒๕๕๙ จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคมนี้ ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของเวทีครั้งนี้ คือการที่ภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วนทั่วประเทศ จะเข้าร่วมสานพลังและสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กว่า ๒,๐๐๐ คน
 

ความหลากหลายของประชาสังคม

     ...องค์กรชุมชน ฯลฯ หรือ เป็นเพียงการรวมตัวกันอย่างหลวมๆ เพื่อบรรลุภารกิจใดภารกิจหนึ่งแล้วก็กลับไปทำงานประจำของแต่ละคน เช่น รวมกันตัวในเหตุการณ์14 ต.ค.2516 หรือพฤษภาทมิฬ 2535 เป็นต้นหรือในรูปสมัชชาคนจน สมัชชาสุขภาพ สมัชชาสิ่งแวดล้อม สมัชชาเด็กและเยาวชน ฯลฯ หรือล่าสุดในชื่อประชารัฐที่รวมภาครัฐ เอกชนและคนชั้นกลางที่เรียกเวทีต่างๆ ของตนว่าประชาสังคม คงไม่มีอะไรถูกอะไรผิด เพราะมีความหลากหลายมากในความรู้...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

'ประเวศ'แนะตั้งสภาสุขภาพอำเภอ ทำงานสาธารณสุขแบบมีส่วนร่วม

     'ราษฎรอาวุโส'เสนอแนวคิดตั้ง'สภาสุขภาพอำเภอ' ควบคู่'วิทยาลัยชุมชน'สร้างแหล่งเรียนรู้ ทำงานสาธารณสุขแบบมีส่วนร่วม ให้ความสำคัญกับหมออนามัย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ปาฐกถาพิเศษเรื่องระบบสุขภาพอำเภอแบบมีส่วนร่วม ต่อยอดการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิบนฐานประชาชนเป็นศูนย์กลาง ในเวทีวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน 2559 ที่จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพช...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

รอยเกวียนแห่งการเรียนรู้สู่สังคมสุขภาวะ

     สุชน นนท์บุรี ช่วงสัปดาห์สุดท้าย ปลายเดือนที่ผ่านมา ผมมีโอกาส เข้าร่วมงานประชุมวิชชาการ 4 ภาค เพื่อถ่ายทอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับ "นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม" ในหลายๆ พื้นที่ งานนี้ มีภาคีเครือข่ายจากพื้นที่ภาคเหนือ อีสาน กลาง และภาคใต้ ทั้งภาครัฐ นักวิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) คล้องแขนกันมาจัด กระบวนการพัฒนาความรู้จากการ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

สิทธิพลเมืองกับนโยบายรัฐ

     ...สร้างการยอมรับจากอำนาจรัฐและเอกชนอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามภาคประชาชน เอ็นจีโอ ประชาสังคมและภาควิชาการ ยังคงพยายามขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่มาจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนรวมที่มีมายาวนานพอสมควรนับสิบกว่าปีแล้ว คือ การขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพทุกจังหวัด ทุกภูมิภาคและระดับประเทศ นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ หมายถึง นโยบายสาธารณะที่แสดงความห่วงใยอย่างชัดเจนเรื่อง...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

ชุมชน-เครือข่ายผุดสมัชชาแม่น้ำเดินเครื่องวันนี้

     ...โดยจะมีการขยายไปแม่น้ำบางปะกง แม่น้ำแม่กลอง และลุ่มน้ำอื่นๆ ด้วย โดยมีจุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และจะมีการทำงานหลายด้าน ทั้งการผลักดันในเชิงนโยบาย ซึ่งมีการดำเนินการไปบ้างแล้วร่วมกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (สช.) รวมไปถึงการสร้างคุณค่าลุ่มน้ำผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งงานด้านชุมชน "ตอนนี้มีการเปิดรับสมัครคนที่สนใจมาร่วมงาน และสมัชชาฯ เองก็มีองค์กรเครือข่าย ภาคประชาชนที่สนใจเข้าร่วมมากพอสมควร...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมสร้างพลเมืองและประชาธิปไตยในชีวิตจริง

     ...กลับไปสู่อดีต ที่เป็นอย่างนี้ ส่วนหนึ่งต้องยกความดีให้รัฐธรรมนูญ 2540 และแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 8 ซึ่งได้วางรากฐานในด้านประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเอาไว้อย่างหนักแน่น รวมทั้งขบวนขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพที่ได้สร้างสรรค์เครื่องมือสำคัญที่เรียกว่า "กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม" (Participatory Healthy Public Policy Process-PHPP) ที่กำลังเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองและฝึกฝนระบบ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

จากทุกข์สู่สุขอีสาน

     สมพันธ์ เตชะอธิก รู้ทุกข์จึงจะรู้สุข แต่กว่าจะสร้างภูมิคุ้มกันและพ้นทุกข์สู่สุขได้ ก็ต้องอาศัยการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีเครือข่ายคอยอุ้มชูช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สมัชชาสุขภาพ 20 จังหวัดภาคอีสาน ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้มีประกาศปฏิญญาโฮมสุขอีสาน (2) ในเวทีวิชชาการโฮมสุขอีสานที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ในงานปิดเวที ก่อนแยกย้ายไปทำงานภารกิจเพื่อสร้างสุขอีสานในแต่ละ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

สร้างความเข้มแข็งคนไทย สู้!.ออนไลน์ขายสุขภาพ

     ...เสริม ที่บริษัทขายตรงโฆษณาว่าผสม "หมามุ่ยอินเดีย" ปรากฎมีผู้รับประทานเข้าไป เกิดอาการแพ้จนถึงขั้นเสียชีวิตที่จังหวัดตรัง น่าเป็นห่วงครับ! ผู้บริโภคที่หลงซื้อไปและกลายเป็นเหยื่อ ทั้งๆ ที่เค้าอยากมีสุขภาพดี หรืออยากมีใบหน้าเด้ง แต่สุดท้ายกลับกลายเป็น "เดี้ยง" ไป ซึ่งปัญหานี้ก็ยังพบเห็นกันอยู่ตลอด สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เห็นความสำคัญของประเด็นนี้ จึงมีมติเรื่อง "การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

ปิยะสกล สกลสัตยาทร บูรณาการ 'ตระกูล ส.'เพื่อ'บัตรทอง' ยั่งยืน

     หมายเหตุ - นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ "มติชน" ถึงนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศไทย และก้าวต่อไปของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง "บัตรทอง" ถือเป็นการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศ และเป็นระบบที่ดี เพราะรัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นำไปดูแลด้านสุขภาพให้กับประชาชน โดย...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

หน้า