เกาะข่าว สช.

ชาวแปดริ้วเผยโรงไฟฟ้าถ่านหิน 600 เมกะวัตต์ ทำลายเกษตรอินทรีย์และแย่งน้ำคลองท่าลาด

   ฉะเชิงเทรา-เปิดข้อมูลการประเมินผลกระทบสุขภาพโดยชุมชน (CHIA) กรณีโรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนถ่านหิน 600 เมกะวัตต์ จ.ฉะเชิงเทรา หวั่นผลกระทบจากมลพิษโรงไฟฟ้าบานปลาย สร้างความเสียหายต่อระบบเกษตรอินทรีย์และสวนมะม่วงคุณภาพส่งออกของชาวบ้าน มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท และยังก่อให้เกิดกรณีพิพาทแย่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคระหว่างกลุ่มเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรมเพิ่ม หลังข้อมูล จ.ฉะเชิงเทรา ระบุชัดเป็นพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าเป็นแหล่งขาดแคลนน้ำ ฟากนักวิชาการหวังเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะช่วยให้ทุกฝ่ายหาข้อตกลงร่วมที่ยุติธรรมต่อทุกฝ่ายได้
 

คืบหน้ายกเลิกแร่ใยหินไครโซไทล์ กรมโรงงานฯ เล็งห้ามใช้ใน 5 ผลิตภัณฑ์ใกล้ตัว

    ถกห้ามใช้แร่ใยหินไครโซไทล์คืบ กรมโรงงานอุตสาหกรรมเตรียมดำเนินการศึกษาเลิกใช้ 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องแผ่นเรียบ กระเบื้องยาง ท่อน้ำ และผ้าเบรก ด้านนักวิชาการเฝ้าระวังโรคแจงเทคโนโลยีไทยด้อย แนะส่งแพทย์ศึกษาโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอดที่เกิดจากแร่ใยหินในต่างประเทศที่มีประสบการณ์ ก่อนนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทย
 

สช.เปิดหลักฐาน ยันทั้งกฤษฎีกาและสช.ฟังทุกฝ่ายมาโดยตลอด แนะแพทยสภาให้ทำหน้าที่ของตัวเองที่ควรทำ หยุดป่วนล้มกฎกระทรวงมาตรา 12

    หมออำพลยันกระบวนการจัดทำกฎกระทรวงตามมาตรา 12 ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการรับฟังข้อเสนอแนะจากแพทยสภา ข้องใจแพทยสภาให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงฯ ที่กฤษฎีกาตรวจแก้ไขแล้วก่อนประกาศใช้อย่างเป็นทางการ แต่กลับสร้างความสับสนให้กับสังคมด้วยการนำเอาข้อกฏหมายมาตีความตามจินตนาการ และไม่ทำตามสิ่งที่เสนอไว้ในกรณีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการวินิจฉัย “วาระสุดท้ายของชีวิต” พร้อมระบุด้วยว่าหากมีการฟ้องร้องล้มกฎกระทรวงจริง สช.ยินดีชี้แจงต่อศาล แต่อยากให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เน้นผลประโยชน์ของประชาชนและสังคมเป็นสำคัญ
 

สช.ชี้นโยบายพรรคการเมืองขาดมิติผลกระทบด้านสุขภาพจากการพัฒนา

    สช.จับมือนักวิชาการ วิเคราะห์นโยบายพรรคการเมือง ชี้ไม่มีพรรคใดวางนโยบายแก้ปัญหาระบบโครงสร้างสาธารณสุข ขาดการสร้างระบบป้องกันโรคที่มีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี พร้อมระบุนโยบายด้านอื่นไม่ได้คำนึงมิติผลกระทบสุขภาวะทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม นักวิชาการฟันธงนโยบายพรรคเป็นโปรโมชั่นการตลาด
 

กว่า ๑๐๐ องค์กรด้านสุขภาพและสังคมร่วมกันจัดงานครบรอบ ๑๐๐ ปี ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ๓๑ พ.ค.นี้

    ในวาระอายุครบ ๑๐๐ ปี ของ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ๕ สมัย ๓ รัฐบาล ปูชนียบุคคลที่สำคัญยิ่งในฐานะแพทย์ต้นแบบผู้มีคุณูปการต่อสังคมไทยทั้งในด้านการแพทย์ การพัฒนาสุขภาพ และการสาธารณสุข รวมไปถึงผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านการเมือง การศึกษาและการพัฒนาสังคม ดังนั้นบุคคล องค์กรต่าง ๆ จากภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชนกว่า ๑๐๐ องค์กร เตรียมจัดงานเชิดชู ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว เพื่อให้คนรุ่นหลังสืบทอดแนวคิดแนวปฏิบัติที่ยึดมั่นในการทำงานเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีสุขภาวะ
 

เปิดตัวอย่างหนังสือแสดงเจตนาไม่รับการรักษาเพื่อยื้อชีวิต

   สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เปิดตัวอย่างหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับการรักษาเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิต พร้อมเดินสายทำความเข้าใจสถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน ระบุมีระบบรองรับการดำเนินการที่ได้มาตรฐาน และการขอใช้สิทธิดังกล่าวไม่บังคับทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางวิชาชีพ นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อแพทย์และคนไข้
 

นักวิชาการชี้ไทยมีสารทดแทนไร่ใยหินแล้ว ไม่ต้องเสี่ยงอันตรายเป็นมะเร็ง

    นักวิชาการชี้ไทยมีสารทดแทนไร่ใยหินแล้ว ไม่ต้องเสี่ยงอันตรายเป็นมะเร็ง  ด้าน คสช.ชงมาตรการสังคมไทยไร้แร่ใยหินเลิกใช้ภายใน ปี 2555 จ่อคิวเข้าครม.พรุ่งนี้
 
   นักวิชาการย้ำชัดไทยมีสารทดแทนเแร่ใยหินใช้แล้ว แถมคุณสมบัติและราคาเทียบเท่ากันจนไม่เป็นอุปสรรคต่อการนำไปใช้ ขณะที่การรณรงค์เลิกใช้แร่ใยหินเริ่มเห็นผลในภาคธุรกิจและประชาชน เพราะต่างตระหนักถึงอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ส่วนการเลิกใช้ถาวรกระทรวงอุตสาหกรรมระบุทำได้จริง แต่ต้องอาศัยเวลาเหมือนเลิกใช้สาร CFC ในตู้เย็น
 
          
 

สช.เผยพบกลยุทธ์บริษัทนมผงรุกตลาดหญิงตั้งครรภ์

สช.เผยพบกลยุทธ์บริษัทนมผงรุกตลาดหญิงตั้งครรภ์ ทั้งโรงงาน เทศบาล ในรูปให้ความรู้แต่แฝงแจกของขวัญผลิตภัณฑ์นมตัวอย่าง เตรียมออกกฎหมายคุมปี 2555 ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
 

หน้า