ฉลากอาหารใหม่สธ.การันตี'เพื่อสุขภาพ'ลดหวาน-มัน-เค็ม

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการบนฉลากอาหาร ฉบับใหม่ อยู่ระหว่างการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนมีผลบังคับใช้ต่อไป โดยสัญลักษณ์บนฉลากอาหารใหม่นี้จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคว่าจะได้อาหารที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคมากขึ้น แต่ไม่ได้บังคับผู้...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

เอกสารแนบ: