สมัชชาสุขภาพฯ 12 ย้ำใช้กัญชาทางการแพทย์ต้องรู้จริง