ปิยะสกล ยันไทยเข้มวัคซีนเดงกี่ นักวิชาการแนะเร่งติดตามคนฉีด

เอกสารแนบ: