10ปี สช. สานพลังปัญญา สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ

งาน10 ปี สช. “สานพลังปัญญา สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ” วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ศูนย์การประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ปาฐกถาพิเศษ “ระบบสุขภาพไทยในทศวรรษหน้า” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี ตอนที่ 1

ปาฐกถาพิเศษ “ระบบสุขภาพไทยในทศวรรษหน้า” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี ตอนที่ 2