นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ แห่งชาติ (สช.) นำเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตักบาตรบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร

   เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. วันที่ ๑๙ ต.ค.๕๙ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสถาบันรับรองคุณภาพสถาพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) นำโดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ (สวรส.) และ นพ.กิตตินันท์ อรรฆมณี รองผู้อำนวยการ (สรพ.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมตักบาตรบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย พร้อมกับเจริญจิตภาวนา ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ อาคารสุขภาพแห่งชาติ
 

กลุ่มงานส่งเสริมอัตลักษณ์องค์กร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9123