'ทต.แม่ยาว'ต้นแบบป้องกันความปลอดภัยจากแร่ใยหิน

     นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยตัวแทนจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานกองทุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงพื้นที่ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อร่วมประชุมกับทาง นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศบาลตำบล (ทต.) แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หลังจากที่ทางสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว ได้ออกประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่องกำหนดแนวทางการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

เอกสารแนบ: