พร้อมรับมือเปิดประเทศสธ.สั่งทุกจังหวัดเตรียมสถานที่กักตัว