สช.เริ่มขับเคลื่อน HIA ฉบับใหม่

     นพ.วิพุธ พูลเจริญ ประธานกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบ ด้านสุขภาพ เปิดเผยภายหลังสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดเวที สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 2/2559 เรื่อง "สตาร์ตอัพ ประกาศ HIA ฉบับใหม่ : ใครได้ ใครเสีย" ว่า ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ได้เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา องค์กรต่าง ๆ...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

เอกสารแนบ: