ปลัดสธ.มอบ'6ข้อหลัก'รพ.สังกัดใช้ยาสมเหตุผล

     นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ขณะนี้ ได้ดำเนินการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU hospital) โดยปัจจุบันมีโรงพยาบาลเข้าร่วมทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 203 แห่ง ซึ่งในปี 2559 ได้มีนโยบายให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการส่งเสริม "การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล" โดยดำเนินการ 6 ข้อ คือ 1.Pharmacy and Therapeutics Committee หรือคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด มี...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

เอกสารแนบ: