สธ.เดินหน้า'หมอครอบครัว'ขยายโอกาสการรักษาปฐมภูมิ

...ตอน นักตั้งแต่ ปี 2485 ที่มีโรงพยาบาลรัฐในส่วนภูมิภาคเพียง 5 แห่ง และ "สุขศาลา" ซึ่งเป็น สถานบริการปฐมภูมิในระดับตำบลอยู่เพียง 300 กว่าแห่งทั่วประเทศ กระทั่งเข้าสู่ปี 2544 ที่ประเทศไทยขยายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าครอบคลุมคนไทยทุกคน และถึงปลายเดือนต.ค. มีการยกระดับบริการประกาศ"นโยบายทีมหมอครอบครัว" ที่มุ่งหวังให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมจากหน่วยบริการ ซึ่งใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

เอกสารแนบ: