next normal

สช.ชวนสร้างค่านิยม ‘Next Normal’ ลดเสี่ยงโควิด-19

   รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชวนประชาชนร่วมกันสร้างค่านิยม “Next normal” รับมือโควิด-19 ระลอกใหม่ ด้วยการดูแลตัวเอง ไม่สร้างปัญหากับคนอื่น ย้ำการควบคุมโรคให้ได้ผลต้องอาศัย “ความร่วมมือ-ความไว้วางใจ” โดยใช้พลังภาคประชาสังคมหนุนเสริมการทำงานรัฐ