สมัชชาสุขภาพ

สช.เจาะประเด็น เผยฤทธิ์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สร้างสังคมสุภาวะรับผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง

    สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ไขกุญแจความสำเร็จในการริเริ่มสร้างระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง มติจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ชี้คุณค่าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจากการสานพลังทุกภาคส่วน รุดหน้าขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ พร้อมประกาศความพร้อมสำหรับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ
 

โค้งสุดท้ายประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๔ “รับมือภัยพิบัติ จัดการภัยสุขภาวะ” ๒๐๖ กลุ่มเครือข่าย ร่วมถก ๖ ร่างมติ

   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเตรียมเปิดม่านประชุมใหญ่ครั้งที่ ๔ ต้นกุมภาพันธ์นี้ คจ.สช. ชง ๖ วาระ “ขาขึ้น” เข้าสู่การพิจารณา “สุขใจ...ไม่คิดสั้น-น้ำมันทอดซ้ำ-การจัดการลุ่มน้ำ-ภัยพิบัติ-ความปลอดภัยแรงงาน-โฆษณายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ” เปิดลานสมัชชาสุขภาพระดมสมองและถอดบทเรียน “รับมือภัยพิบัติ จัดการภัยสุขภาวะ” พร้อมเวทีวิชาการน่าสนใจมากมาย

   การประชุมใหญ่ครั้งที่ ๔ ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒ -๔ กุมภาพันธ์นี้ ตามมติคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ที่มี รศ.ดร. ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา เป็นประธาน

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติปีนี้ทุกฝ่ายนัดถกความก้าวหน้าแก้ปัญหาโรคอ้วนในเด็ก

     นายวิสุทธิ บุญญะโสภิต ผอ.สำนักสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กล่าวว่า ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประจำปี 2554 ในวันที่ 2-4 ก.พ.นี้ ที่ศูนย์การประชุมองค์การสหประชาชาติจะมีการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอให้มีฉลากโภชนาการส่วนประกอบของขนมเด็กบนซองขนม ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมากจากมติการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เมื่อปี 2552 ได้มีการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับโรคอ้วน และมีมติให้มีการดึงทุกภาคส่วนมาร่วมแก้ปัญหานี้ และมอบให้ สช.

อย. ส่งสัญญาณ ดึง กสทช. แบนสื่อทีวีเคเบิ้ล-วิทยุท้องถิ่น โฆษณายาลวงประชาชน

    นนทบุรี-ที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ประจำปี 2554 ได้มีการพิจารณาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ซึ่งหนึ่งในหกร่างข้อเสนอฯ เป็นเรื่อง “การจัดการปัญหาโฆษณายาและอาหารที่อวดอ้างสรรพคุณทางยาที่ผิดกฎหมายทางวิทยุท้องถิ่น เคเบิ้ลทีวี และโทรทัศน์ดาวเทียม” ที่เสนอให้มีข้อตกลงร่วมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการสั่งระงับและเพิ่มโทษในส่วนของการโฆษณา ที่ออกอากาศในสื่อโทรทัศน์ดาวเทียม วิทยุท้องถิ่น และเว็บไซต์ที่โฆษณายาและอาหาร

คืบหน้ายกเลิกแร่ใยหินไครโซไทล์ กรมโรงงานฯ เล็งห้ามใช้ใน 5 ผลิตภัณฑ์ใกล้ตัว

    ถกห้ามใช้แร่ใยหินไครโซไทล์คืบ กรมโรงงานอุตสาหกรรมเตรียมดำเนินการศึกษาเลิกใช้ 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องแผ่นเรียบ กระเบื้องยาง ท่อน้ำ และผ้าเบรก ด้านนักวิชาการเฝ้าระวังโรคแจงเทคโนโลยีไทยด้อย แนะส่งแพทย์ศึกษาโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอดที่เกิดจากแร่ใยหินในต่างประเทศที่มีประสบการณ์ ก่อนนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทย
 

สช.เผยพบกลยุทธ์บริษัทนมผงรุกตลาดหญิงตั้งครรภ์

สช.เผยพบกลยุทธ์บริษัทนมผงรุกตลาดหญิงตั้งครรภ์ ทั้งโรงงาน เทศบาล ในรูปให้ความรู้แต่แฝงแจกของขวัญผลิตภัณฑ์นมตัวอย่าง เตรียมออกกฎหมายคุมปี 2555 ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
 

หน้า