ฐานเศรษฐกิจ

'พลเดช'จัดทัพประชาสังคมถึงหมู่บ้าน3.5หมื่นล้านปลุกศก.ฐานรากทั้งประเทศ

"ประชารัฐ" เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก หมอพลเดช ย้อนเล่าที่มาของคำว่า ประชารัฐ ว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2544 ยุครัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ที่ชูนโยบายใหญ่ 2 เรื่องที่โดนใจประชาชน นอกจากโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ "30 บาทรักษาทุกโรค" แล้ว อีกนโยบายคือ กองทุนหมู่บ้านฯ ซึ่งได้มีส่วนร่วมผลักดันกับน.พ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกฯขณะนั้น มีการโต้เถียงกันหนักมาก ทางฝ่ายการเมืองต้องการตั้ง...อ่านรายละเอียดทั้งหมด

บรูไนฝันเป็น'เมดิคัลฮับ'สำหรับอาเซียน-โลก

     บรูไนมีบริการที่มีความก้าวหน้าในระดับโลก ในการ รักษาโรคทางประสาทร้ายแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคสมองขาดเลือด นโยบายของสุลต่านเจ้าผู้ครองนคร ทำให้บรูไน ระดมผู้เชี่ยวชาญจากต่างประ เทศ และจัดตั้งศูนย์แพทย์พร้อมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่มีความทันสมัยระดับโลก จนสามารถใช้ในการรักษาคนไข้จากประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วยทำให้ผู้บริหารศูนย์แพทย์เชื่อว่าบรูไนมีโอกาสยกระดับเป็นเมดิคัลฮับของภูมิภาคได้ในอนาคตอันใกล้...อ่านรายละเอียดบทความทั้งหมด