ข่าวตัด

ศึกกระทรวงคุณหมอ

คอลัมน์ เฮดไลน์:  คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

ค้านเขตสุขภาพประชาชนของ สช. ชี้ซ้ำซ้อน สปสช.-สธ. แนะมุ่งลดเหลื่อมล้ำในระบบสุขภาพดีกว่า

“กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ” ค้าน สช.ทำเขตสุขภาพ ระบุซ้ำซ้อนเขตของสปสช.และเขตของสธ. แถมไม่มีบทบาทใหม่ ซ้ำยังคล้ายการทำสมัชชาสุขภาพ ชี้ไม่ช่วยสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในระบบสุขภาพได้ ไม่แน่ใจ สช.เข้าใจเรื่องลดเหลื่อมล้ำในระบบสุขภาพหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาเมื่อพูดเรื่องรวม 3 กองทุน ไม่เห็นมีใครสนับสนุน งง ทำไมรีบร้อนไม่รับฟังความเห็นประชาชนก่อน

หน้า