สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 วันที่ 21_22/12/58 ลานฯ