วีดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์การสรรหา กขป. (2564)

หมวดหมู่เนื้อหา:

วิดีโอ (Health Station embed): 
คำบรรยายประกอบ: 

มีปัญหาหลายอย่างรอบ ๆ ตัวเรา ที่ดูเหมือนน่าจะแก้ไขได้ หากผู้คนในสังคม มีโอกาสได้ร่วมกันค้นหาสาเหตุ
เสนอทางออกของปัญหา และร่วมทำบทบาทของตน เพื่อแก้ปัญหาในทิศทางเดียวกัน
ทุกวันมีรถใหญ่น้อย วิ่งขวักไขว่ไปมาทั่วทุกที่ อุบัติเหตุจึงเกิดขึ้นทุกวัน ไม่ใช่เฉพาะช่วงเทศกาล
เมื่อสถาบันครอบครัวและโรงเรียนไม่ใช่คำตอบ เพื่อนจึงเป็นที่พึ่งของเด็กๆมากกว่า จนบางครั้งก็พลาด
ผักผลไม้สวยๆ ในตลาด ใครจะรู้ว่าอาบยาพิษมาหรือป่าว
น้ำเสียที่ไหลลงแม่น้ำสายเดิมทุกวัน เห็นเจนตา จนน้ำก็เริ่มเน่า
ส่วนคนในชุมชน ก็จบที่นี่
(ภาพของโรงพยาบาล)
แล้วคุณเคยคิดไหมว่า
คุณน่าจะได้มีส่วนร่วม กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเช่นนี้ ในพื้นที่ของคุณเอง
ขอเชิญผู้สนใจทั้งประชาสังคม เอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน และบุคลากรสุขภาพ
สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น “กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน”
กลไกสร้างความร่วมมือ เพื่อจัดการระบบสุขภาพของเขตพื้นที่
สนใจยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1- 30 เมษายน นี้
สนใจสอบถามข้อมูล โทร. 02 832 9057, 9052 และ 9062
หรือเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ www.nationalhealth.or.th

ร่วมเป็นพลังสำคัญในการสร้างความสุขให้กับคนในพื้นที่
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน