สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ร่วมขับเคลื่อน"โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข"