สังคมจะมั่นคงยั่งยืน ภาคปชช.ต้องเข้มแข็ง สช.จับมือปปร.สร้างความตื่นรู้ในหน้าที่ของปชช.