'ภูเก็ตโมเดล'ต้นแบบฮู-ซี สร้างความปลอดภัยทางถนน

เอกสารแนบ: