รู้จัก เข้าใจ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

วิดีโอ (Health Station embed): 
คำบรรยายประกอบ: 

จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้ทำความรู้จักกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)และเข้าใจในงานที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทำให้ประเทศชาติ