แก้พรบ.บัตรทองมุ่งปลดล็อกตีความ'ใช้จ่ายรายหัว'

     สาธารณสุข แก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติคืบ ตั้งอนุกรรมการ 2 ชุด ปรับปรุงข้อ กม. ปลดล็อกการตีความ "ค่าใช้จ่ายรายหัว" ขยายไปถึงการรวมค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าตอบแทนบุคลากรได้ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับแก้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่า ได้รับรายงานว่าขณะนี้ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 2 ชุด โดยมี ศ.คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา และ นพอ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

เอกสารแนบ: