สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รวมพลังแห่งความภักดี

   วันนี้ ๒๒ พ.ย. ๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๘๙ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นผู้นำ ร้องเพลงชาติ พร้อมด้วยกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ภายในงานยังมี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจำ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จาก ๓๒ หน่วยงาน ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณสนามหญ้า ด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
 

กลุ่มงานส่งเสริมอัตลักษณ์องค์กร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 02-832-9123