สัปดาห์สุขภาพแห่งชาติปี 2559 สธ.ชู ทุกคนเป็นผู้ปฐมพยาบาลทางใจให้แก่ผู้อื่นได้ โดยใช้หลัก 3 ส.

     กระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ เผยคนไทยทุกคนสามารถให้การปฐมพยาบาล ทางใจ ให้คำปรึกษาผู้อื่นได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ และไม่ต้องผ่านการอบรมใช้หลัก 3 ส. พร้อมให้บริการรถโมบายคลายเครียดแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพฯ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ เกียรติภูมิ วงศืรจิต รองปลัดกระทรวง...อ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมด

เอกสารแนบ: